fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

Hướng dẫn cài đặt larvps

Những yêu cầu trước khi cài đặt LarVPS bạn cần nắm qua như hệ điều hành: Centos 8, VPS cài trắng chưa cài bất kỳ thông tin gì.

Thông tin về LarVPS – 1.1 Cập nhật: 21/06/2020 09:10

Hỗ trợ:

 • PHP: 7.4, 7.3, 7.2
 • MariaDB: 10.4
 • Nginx: 18.0
 • phpMyAdmin: 5.0
 • Fail2ban
 • Let’s Encrypt Authority x3
 • Google Drive
 • Certbot

Yêu cầu hệ thống – 1.2 Cập nhật: 19/06/2020 01:11

 • HDH: Centos 8
 • CPU: >= 1 Core
 • Ram: >= 1GB

VPS chưa cài bất kỳ dữ liệu nào. Nếu có bạn cần cài đặt mới lại VPS.

Kết nối SSH đến VPS – 1.3 Cập nhật: 22/06/2020 03:22

Để kết nối SSH đến VPS bạn có thể sử dụng những công cụ sau:

Thường mặc định các nhà cung cấp VPS sử dụng port 22. Ví dụ ở đây mình sử dụng VPS có IP là: 139.162.112.95
Vậy để kết nối đến VPS bạn gõ như sau:

ssh -p 22 root@139.162.112.95

Cài đặt LarVPS – 1.5 Cập nhật: 21/06/2020 21:57

Copy và Paste dòng lệnh sau vào VPS của bạn.

curl -sO https://larvps.com/scripts/larvps && bash larvps

Bạn sẽ nhận được bảng cài đặt và làm theo thứ tự các bước:

=========================================================================
            LarVPS.com v0.3.4            
=========================================================================
       Chào mừng bạn đến với công cụ quản lý LarVPS        
-------------------------------------------------------------------------

Thay đổi Port SSH:
Nhập port SSH mới, nếu bạn bỏ qua nhấn Enter: 1991
Xác nhận port_ssh là: 1991

Tạo Port Admin:
Nhập port Admin (sử dụng để bảo mật) (ví dụ: 2992): 1992
Xác nhận port_admin là: 1992

Email quản trị VPS: 
Nhập email của bạn: info@larvps.com
Xác nhận email quản trị là: info@larvps.com

Mặc định LarVPS cài đặt PHP 7.4. Bạn có muốn dùng PHP 7.3? (y/n): n
Xác nhận cài đặt PHP 7.4.

Xác nhận bắt đầu cài đặt LarVPS? (y/n):y

Đang chuẩn bị và tiến hành cài đặt LarVPS...
Cám ơn bạn đã chọn LarVPS quản lý VPS của bạn...

Port SSH: Mặc định là 22, nếu bạn không muốn đổi port thì nhấn Enter để bỏ qua. Việc đổi port là điều cần thiết để tránh bị tấn công.
PortAdmin: Đây là port bí mật để sử dụng các ứng dụng. Đây là port bắt buộc cần phải nhập.
Email quản trị: Đây là Email nhận những thông báo của VPS, ngoài ra dùng để cấu hình SSL Let’s Encrypt Authority x3.

Chờ 5-10p để LarVPS tiến hành cài đặt. Thời gian cài đặt nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ mạng của VPS.

Menu LarVPS – 1.6 Cập nhật: 22/06/2020 01:31

Để mở menu LarVPS bạn chỉ cần gõ: larvps hoặc 0

 

[root@li1596-95 home]# larvps​

Nếu bạn muốn thoát bạn có thể nhấn: Ctrl + C hoặc bấm phím 0

 

2. Quản lý Domain

Tính năng quản lý domain cho phép bạn thêm tên miền mới vào VPS một cách dễ dàng, không cần phải cấu hình vhost nhiều dòng, mọi thứ đều tự động. Việc xóa domain cũng rất đơn giản.

Danh sách Domain – 2.1 Cập nhật: 22/06/2020 01:29

Hiển thị tất cả Domain đang có trên VPS bạn vào menu LarVPS chọn: Quản lý Domain (1) > Danh sách Domain (1)

 

Danh sách Domain của bạn:

1) abc.com
2) thumbnail.site
-------------------------------------------------------------------------
Tổng Domain: 2

Thêm domain – 2.2 Cập nhật: 22/06/2020 01:30

Để thêm tên miền mới trong LarVPS bạn vào menu LarVPS chọn module Quản lý domain (1) > Thêm Domain (2) > Nhập Domain của bạn > Enter

1) Danh sách Domain 3) Xóa Domain
2) Thêm Domain	   4) Thoát
Nhập lựa chọn của bạn (1-4) [0=Exit]: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thêm domain mới
-------------------------------------------------------------------------

Nhập domain bạn muốn thêm ( ex: larvps.com ): abc.com
Bạn có muốn cài WordPress phiên bản mới nhất cho abc.com? (y/n): y
Đang tiến hành thêm domain...

Nếu bạn muốn cài đặt WordPress bạn chọn: Y > Enter
Nếu bạn chọn N LarVPS sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt Laravel
Nếu muốn chỉ thêm domain và không cài đặt gì bạn cứ chọn N

 

Xóa domain – 2.3 Cập nhật: 22/06/2020 01:30

Để xóa tên miền, bạn vào menu LarVPS chọn Quản lý Domain (1) > Xóa Domain (3)

 

1) Danh sách Domain 3) Xóa Domain
2) Thêm Domain	   4) Thoát
Nhập lựa chọn của bạn (1-4) [0=Exit]: 3
-------------------------------------------------------------------------
Xóa Domain
-------------------------------------------------------------------------

Danh sách domain
1) abc.com
2) thumbnail.site
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]: 1
Xác nhận xóa abc.com? (y/n): y

Nhập số thứ tự domain bạn muốn xóa. Bấm xác nhận y và Enter.
Lưu ý backup lại dữ liệu cần thiết trước khi xóa domain.

3. Quản lý Let’s Encrypt

Tính năng quản lý Let’s Encrypt giúp bạn có thể biến website từ http:// sang https:// miễn phí mà không mất bất kỳ một chi phí nào.

Danh sách Let’s Encrypt – 3.1 Cập nhật: 23/06/2020 22:56

Liệt kê các domain đã kích hoạt https bằng Let’s Encrypt. Bạn vào Quản lý Let’s Encrypt > Danh sách domain

Danh sách Domain:

1) diachibank.com

=========================================================================
Quản lý Let's Encrypt
=========================================================================
1) Danh sách domain  3) Xóa Let's Encrypt
2) Thêm Let's Encrypt 4) Gia hạn domain
Nhập lựa chọn của bạn (1-4) [0=Thoát]: ​

Xóa Let’s Encrypt – 3.2 Cập nhật: 23/06/2020 23:01

Sau thời gian sử dụng, nếu bạn muốn xóa Let’s Encrypt bạn vào Quản lý Let’s Encrypt > Xóa Let’s Encrypt sau đó chọn domain bạn muốn xóa.

-------------------------------------------------------------------------
Xóa SSL - Let's Encrypt
-------------------------------------------------------------------------

Chọn domain bạn muốn xóa

1) diachibank.com
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]: 1

Xác nhận xóa diachibank.com? (y/n): y

 

Sau khi xóa để truy cập lại domain bằng trình duyệt bạn cần chuyển sang chế độ guest hoặc private hoặc chuyển sang trình duyệt khác.

Thêm Let’s Encrypt – 3.3 Cập nhật: 26/06/2020 02:36

Bạn vào Quản lý Let’s Encrypt > Thêm Let’s Encrypt
Yêu cầu bắt buộc:
Domain đã trỏ IP về VPS.

=========================================================================
Quản lý Let's Encrypt
=========================================================================
1) Danh sách domain  3) Xóa Let's Encrypt
2) Thêm Let's Encrypt 4) Gia hạn domain
Nhập lựa chọn của bạn (1-4) [0=Thoát]: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thêm SSL - Let's Encrypt
-------------------------------------------------------------------------

Danh sách domain
1) diachibank.com
2) thumbnail.site
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]: 1
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx

Which names would you like to activate HTTPS for?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1: diachibank.com
2: www.diachibank.com
3: thumbnail.site
4: www.thumbnail.site
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): 1,2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations! You have successfully enabled https://diachibank.com and
https://www.diachibank.com

Chọn domain bạn muốn kích hoạt https. Ví dụ ở đây mình chọn là 1 cho diachibank.com

Bước tiếp theo sẽ hiện danh sách các domain trên VPS, bạn lưu ý cột ngoài cùng (1,2,3,4).
Ở đây mình sẽ nhập 1,2 ( dấu phẩy) cho diachibank.com và www.diachibank.com sau đó enter để bắt đầu kích hoạt https.

Kết quả: https://www.diachibank.com sẽ tự redirect sang https://diachibank.com. Tất cả domain http sẽ chuyển sang https. Nếu bạn dùng WP thì cài  thêm plugin Really Simple SSL.

Gia hạn Let’s Encrypt – 3.4 Cập nhật: 23/06/2020 22:57

Mặc định LarVPS kiểm tra và tự renew SSL cho bạn. Trong tình huống xấu nếu có vấn đề về gia hạn, bạn có thể vào Quản lý Let’s Encrypt > Gia hạn Let’s Encrypt chọn tên domain bạn cần gia hạn.

-------------------------------------------------------------------------
Gia hạn thủ công - Let's Encrypt
-------------------------------------------------------------------------

Chọn domain bạn muốn gia hạn

1) diachibank.com
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]: 1

Xác nhận gia hạn diachibank.com? (y/n): y​

4. Quản lý SSH

Tính năng quản lý SSH giúp bạn có thể thay đổi port truy cập SSH giúp ngăn chặn các đợt scan port, thay đổi mật khẩu của Root đơn giản.

Đổi port SSH – 4.1 Cập nhật: 18/06/2020 10:26

Để đổi port truy cập SSH bạn vào: Quản lý SSH > Đổi port SSH

=========================================================================
Quản lý SSH
=========================================================================
1) Đổi port SSH
2) Đổi Password
3) Thoát
Nhập lựa chọn của bạn (1-3) [0=Exit]: 1  
-------------------------------------------------------------------------
Thay đổi port SSH hiện tại
-------------------------------------------------------------------------

Port SSH hiện tại: 2991
-------------------------------------------------------------------------
Nhập Port SSH mới: 2995
Xác nhận thay đổi port SSH? (y/n): y

Đổi Password SSH – 4.2 Cập nhật: 18/06/2020 10:30

Để đổi mật khẩu của Root bạn có thể gõ lệnh: passwd
Hoặc bạn truy cập vào: Quản lý SSH > Đổi Password

=========================================================================
Quản lý SSH
=========================================================================
1) Đổi port SSH
2) Đổi Password
3) Thoát
Nhập lựa chọn của bạn (1-3) [0=Exit]: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thay đổi Password
-------------------------------------------------------------------------

Nhập User (ex: root): root
Changing password for user root.
New password: 
Retype new password: 

Nhập user là root
New password: Nhập mật khẩu mới
Retype new password: nhập lại mật khẩu mới

Lưu ý password sẽ ẩn khi gõ, bạn cứ gõ liền mạch.

5. Quản lý PortAdmin

Quản lý portAdmin giúp bảo vệ ứng dụng trước các truy cập vào ứng dụng, điển hình trước khi truy cập phpMyAdmin sẽ xuất hiện popup yêu cầu Username và Password.

Danh sách User – 5.1 Cập nhật: 22/06/2020 03:22

PortAdmin là port bạn nhập khi cài đặt LarVPS ví dụ ở đây là: 2991.

 

http://139.162.112.95:2991/phpmyadmin

Tại sao cần có port Admin? Bởi vì việc bảo vệ truy cập vào các ứng dụng quan trọng quản lý như phpMyAdmin là điều cần thiết nếu không có port Admin thì các Attacker sẽ dễ dàng truy cập http://139.162.112.95/phpmyadmin mà không có bất kỳ cản trở nào.

Hiển thị các user có thể truy cập port Admin bạn vào: Quản lý PortAdmin > Danh sách User

 

Danh sách User
1) admin
2) thumbnailsite
3) abccom

Thêm User – 5.2

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

RelatedBài viết

Recommended

Tài liệu nổi bật

rất thích cách tư vấn của Tino ạ
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
Tìm hiểu với TinoHost và luôn đồng hành
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
dịch vụ quá ok, ở đây được cái là cho gia hạn theo tháng :3 nghèo quá cũng khổ haha
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
ok😁😁 ddax dùng và có nhiều khuyên mãi
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
Đã mua domain và hosting tại Tinohost luôn, rất hài lòng
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino Host là sự lựa chọn hợp lý
HOST TỐC ĐỘ NHANH VÀ NHÂN VIÊN XỬ LÝ TỐT
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
tốc độ nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, rất tốt
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
Tino Host là một website rất uy tín về tên miền
tốt, chất lượng, hostingok
Hosting tốt, giá cả cạnh tranh
Tuyệt vời , Hosting quá ổn
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Dịch vụ tốt và chất lượng
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Tino Host dùng quá ngon đi !💥💥💥💥💥
Tôi đã mua domain và hosting của các nhà cung cấp khác rồi, nhưng thực sự thấy không tốt bằng Tino, ngoài ra còn hỗ trợ rất tốt. Cảm ơn tino nhiều!
giả hợp lý, xài ổn nha UwU <3
đội ngũ support nhiệt tình
Nói chung là Ngon 🥰🥰🥰🥰
Chất lượng thì phải dùng thử mới biết nhưng giá thì đúng là rẻ vô địch luôn!
Ok tốc độ load khá, chăm soc chu đáo
Tuyệt vời, hosting ngon a
Giá cả hợp lý, nhất là tên miền luôn tốt nhất thị trường
Chất lượng tốt, ổn định. Dù chỉ dùng vài gói nhưng chưa thất vọng sản phẩm nào.
Support khi cần lúc nào cũng nhanh, có thể là nhanh nhất nếu so với các bên khác
Gía cả hợp lý, dịch vụ tốt. Ủng hộ
Dịch vụ tốt, đã thuê gói vps 3 năm
hosting chạy nhanh hỗ trợ tốt
Dịch vụ rẻ mà support tận tình và nhanh chóng quá, cảm ơn Tino nha
Giá cả hợp lý, hẫu đãi tuyệt vời 10/10
Dịch vụ tốt giá rẻ, 10 điểm
giá rẻ, chất lượng dịch vụ
Dịch vụ tuyệt vời, hỗ trợ cho 10đ
giá rẻ, chất lượng dịch vụ
Dịch vụ tốt ổn đinh, đáng tiền
Hỗ trợ nhiệt tình. gái xinh support 24/24 khá là hài lòng (y)
Giải quyết vấn đề chuyên nghiệp, nhanh chóng. Chất lượng tốt
Tuyệt, giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời
Rẻ khoẻ chất lượng tốc độ cao
giá rẻ, chất lượng dịch vụ tốt
dịch vụ tốt, uptime 100% rất bất ngờ
Support nhanh, có vấn đề ticket thì tech care hết nên nói chung là ổn định
Giá cả phải chăng, dịch vụ rất tốt
Nhân viên nữ xinh, support nhanh, giá tốt 5* =)
giá cả hợp lý, hỗ trợ nhiệt tình
đơn giản, nhanh, giá cả hợp lý
🤩 Tuyệt vời, gọn và dễ thao tác
tôt rẻ em châu xinh gái hihi
CHất lương tuyệt vời . mong Tino lớn mạnh hơn nữa
Tuyệt, giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời
Tuyệt, giá cả hợp lý chất lượng tốt
Giá cả phải chăng, uy tín, nhanh gọn, sẽ ủng hộ lần sau!
Hosting tuyệt vời ông mặt trời
Giá Tốt , tuyệt vời. 5sao
Host xịn, xài 4 bên của VN rồi mà ưng nhất Tino
Tôi đang sử dụng cả Hosting và VPS tại đây, giá rẻ nhưng lại được hỗ trợ rất nhiệt tình và nhanh chóng. Hiện tại chưa hề có phàn nàn gì!
Tôi đang sử dụng dịch vụ từ tino host tôi rất hài lòng với với Tinohost
dịch vụ tốt, giá rẻ, nhiều khuyến mãi
Dịch vụ tốt giá rẻ, dễ thanh toán so với các hosting khác
Next Reviews

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist