fbpx

Hướng dẫn cài đặt larvps

QUẢNG CÁO
Những yêu cầu trước khi cài đặt LarVPS bạn cần nắm qua như hệ điều hành: Centos 8, VPS cài trắng chưa cài bất kỳ thông tin gì.

Thông tin về LarVPS – 1.1 Cập nhật: 21/06/2020 09:10

Hỗ trợ:

 • PHP: 7.4, 7.3, 7.2
 • MariaDB: 10.4
 • Nginx: 18.0
 • phpMyAdmin: 5.0
 • Fail2ban
 • Let’s Encrypt Authority x3
 • Google Drive
 • Certbot

Yêu cầu hệ thống – 1.2 Cập nhật: 19/06/2020 01:11

 • HDH: Centos 8
 • CPU: >= 1 Core
 • Ram: >= 1GB

VPS chưa cài bất kỳ dữ liệu nào. Nếu có bạn cần cài đặt mới lại VPS.

Kết nối SSH đến VPS – 1.3 Cập nhật: 22/06/2020 03:22

Để kết nối SSH đến VPS bạn có thể sử dụng những công cụ sau:

Thường mặc định các nhà cung cấp VPS sử dụng port 22. Ví dụ ở đây mình sử dụng VPS có IP là: 139.162.112.95
Vậy để kết nối đến VPS bạn gõ như sau:

ssh -p 22 root@139.162.112.95

Cài đặt LarVPS – 1.5 Cập nhật: 21/06/2020 21:57

Copy và Paste dòng lệnh sau vào VPS của bạn.

curl -sO https://larvps.com/scripts/larvps && bash larvps

Bạn sẽ nhận được bảng cài đặt và làm theo thứ tự các bước:

=========================================================================
            LarVPS.com v0.3.4            
=========================================================================
       Chào mừng bạn đến với công cụ quản lý LarVPS        
-------------------------------------------------------------------------

Thay đổi Port SSH:
Nhập port SSH mới, nếu bạn bỏ qua nhấn Enter: 1991
Xác nhận port_ssh là: 1991

Tạo Port Admin:
Nhập port Admin (sử dụng để bảo mật) (ví dụ: 2992): 1992
Xác nhận port_admin là: 1992

Email quản trị VPS: 
Nhập email của bạn: info@larvps.com
Xác nhận email quản trị là: info@larvps.com

Mặc định LarVPS cài đặt PHP 7.4. Bạn có muốn dùng PHP 7.3? (y/n): n
Xác nhận cài đặt PHP 7.4.

Xác nhận bắt đầu cài đặt LarVPS? (y/n):y

Đang chuẩn bị và tiến hành cài đặt LarVPS...
Cám ơn bạn đã chọn LarVPS quản lý VPS của bạn...

Port SSH: Mặc định là 22, nếu bạn không muốn đổi port thì nhấn Enter để bỏ qua. Việc đổi port là điều cần thiết để tránh bị tấn công.
PortAdmin: Đây là port bí mật để sử dụng các ứng dụng. Đây là port bắt buộc cần phải nhập.
Email quản trị: Đây là Email nhận những thông báo của VPS, ngoài ra dùng để cấu hình SSL Let’s Encrypt Authority x3.

Chờ 5-10p để LarVPS tiến hành cài đặt. Thời gian cài đặt nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ mạng của VPS.

Menu LarVPS – 1.6 Cập nhật: 22/06/2020 01:31

Để mở menu LarVPS bạn chỉ cần gõ: larvps hoặc 0

 

[root@li1596-95 home]# larvps​

Nếu bạn muốn thoát bạn có thể nhấn: Ctrl + C hoặc bấm phím 0

 

2. Quản lý Domain

Tính năng quản lý domain cho phép bạn thêm tên miền mới vào VPS một cách dễ dàng, không cần phải cấu hình vhost nhiều dòng, mọi thứ đều tự động. Việc xóa domain cũng rất đơn giản.

Danh sách Domain – 2.1 Cập nhật: 22/06/2020 01:29

Hiển thị tất cả Domain đang có trên VPS bạn vào menu LarVPS chọn: Quản lý Domain (1) > Danh sách Domain (1)

 

Danh sách Domain của bạn:

1) abc.com
2) thumbnail.site
-------------------------------------------------------------------------
Tổng Domain: 2

Thêm domain – 2.2 Cập nhật: 22/06/2020 01:30

Để thêm tên miền mới trong LarVPS bạn vào menu LarVPS chọn module Quản lý domain (1) > Thêm Domain (2) > Nhập Domain của bạn > Enter

1) Danh sách Domain 3) Xóa Domain
2) Thêm Domain	   4) Thoát
Nhập lựa chọn của bạn (1-4) [0=Exit]: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thêm domain mới
-------------------------------------------------------------------------

Nhập domain bạn muốn thêm ( ex: larvps.com ): abc.com
Bạn có muốn cài WordPress phiên bản mới nhất cho abc.com? (y/n): y
Đang tiến hành thêm domain...

Nếu bạn muốn cài đặt WordPress bạn chọn: Y > Enter
Nếu bạn chọn N LarVPS sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt Laravel
Nếu muốn chỉ thêm domain và không cài đặt gì bạn cứ chọn N

 

Xóa domain – 2.3 Cập nhật: 22/06/2020 01:30

Để xóa tên miền, bạn vào menu LarVPS chọn Quản lý Domain (1) > Xóa Domain (3)

 

1) Danh sách Domain 3) Xóa Domain
2) Thêm Domain	   4) Thoát
Nhập lựa chọn của bạn (1-4) [0=Exit]: 3
-------------------------------------------------------------------------
Xóa Domain
-------------------------------------------------------------------------

Danh sách domain
1) abc.com
2) thumbnail.site
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]: 1
Xác nhận xóa abc.com? (y/n): y

Nhập số thứ tự domain bạn muốn xóa. Bấm xác nhận y và Enter.
Lưu ý backup lại dữ liệu cần thiết trước khi xóa domain.

3. Quản lý Let’s Encrypt

Tính năng quản lý Let’s Encrypt giúp bạn có thể biến website từ http:// sang https:// miễn phí mà không mất bất kỳ một chi phí nào.

Danh sách Let’s Encrypt – 3.1 Cập nhật: 23/06/2020 22:56

Liệt kê các domain đã kích hoạt https bằng Let’s Encrypt. Bạn vào Quản lý Let’s Encrypt > Danh sách domain

Danh sách Domain:

1) diachibank.com

=========================================================================
Quản lý Let's Encrypt
=========================================================================
1) Danh sách domain  3) Xóa Let's Encrypt
2) Thêm Let's Encrypt 4) Gia hạn domain
Nhập lựa chọn của bạn (1-4) [0=Thoát]: ​

Xóa Let’s Encrypt – 3.2 Cập nhật: 23/06/2020 23:01

Sau thời gian sử dụng, nếu bạn muốn xóa Let’s Encrypt bạn vào Quản lý Let’s Encrypt > Xóa Let’s Encrypt sau đó chọn domain bạn muốn xóa.

-------------------------------------------------------------------------
Xóa SSL - Let's Encrypt
-------------------------------------------------------------------------

Chọn domain bạn muốn xóa

1) diachibank.com
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]: 1

Xác nhận xóa diachibank.com? (y/n): y

 

Sau khi xóa để truy cập lại domain bằng trình duyệt bạn cần chuyển sang chế độ guest hoặc private hoặc chuyển sang trình duyệt khác.

Thêm Let’s Encrypt – 3.3 Cập nhật: 26/06/2020 02:36

Bạn vào Quản lý Let’s Encrypt > Thêm Let’s Encrypt
Yêu cầu bắt buộc:
Domain đã trỏ IP về VPS.

=========================================================================
Quản lý Let's Encrypt
=========================================================================
1) Danh sách domain  3) Xóa Let's Encrypt
2) Thêm Let's Encrypt 4) Gia hạn domain
Nhập lựa chọn của bạn (1-4) [0=Thoát]: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thêm SSL - Let's Encrypt
-------------------------------------------------------------------------

Danh sách domain
1) diachibank.com
2) thumbnail.site
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]: 1
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx

Which names would you like to activate HTTPS for?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1: diachibank.com
2: www.diachibank.com
3: thumbnail.site
4: www.thumbnail.site
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): 1,2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations! You have successfully enabled https://diachibank.com and
https://www.diachibank.com

Chọn domain bạn muốn kích hoạt https. Ví dụ ở đây mình chọn là 1 cho diachibank.com

Bước tiếp theo sẽ hiện danh sách các domain trên VPS, bạn lưu ý cột ngoài cùng (1,2,3,4).
Ở đây mình sẽ nhập 1,2 ( dấu phẩy) cho diachibank.com và www.diachibank.com sau đó enter để bắt đầu kích hoạt https.

Kết quả: https://www.diachibank.com sẽ tự redirect sang https://diachibank.com. Tất cả domain http sẽ chuyển sang https. Nếu bạn dùng WP thì cài  thêm plugin Really Simple SSL.

Gia hạn Let’s Encrypt – 3.4 Cập nhật: 23/06/2020 22:57

Mặc định LarVPS kiểm tra và tự renew SSL cho bạn. Trong tình huống xấu nếu có vấn đề về gia hạn, bạn có thể vào Quản lý Let’s Encrypt > Gia hạn Let’s Encrypt chọn tên domain bạn cần gia hạn.

-------------------------------------------------------------------------
Gia hạn thủ công - Let's Encrypt
-------------------------------------------------------------------------

Chọn domain bạn muốn gia hạn

1) diachibank.com
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]: 1

Xác nhận gia hạn diachibank.com? (y/n): y​

4. Quản lý SSH

Tính năng quản lý SSH giúp bạn có thể thay đổi port truy cập SSH giúp ngăn chặn các đợt scan port, thay đổi mật khẩu của Root đơn giản.

Đổi port SSH – 4.1 Cập nhật: 18/06/2020 10:26

Để đổi port truy cập SSH bạn vào: Quản lý SSH > Đổi port SSH

=========================================================================
Quản lý SSH
=========================================================================
1) Đổi port SSH
2) Đổi Password
3) Thoát
Nhập lựa chọn của bạn (1-3) [0=Exit]: 1  
-------------------------------------------------------------------------
Thay đổi port SSH hiện tại
-------------------------------------------------------------------------

Port SSH hiện tại: 2991
-------------------------------------------------------------------------
Nhập Port SSH mới: 2995
Xác nhận thay đổi port SSH? (y/n): y

Đổi Password SSH – 4.2 Cập nhật: 18/06/2020 10:30

Để đổi mật khẩu của Root bạn có thể gõ lệnh: passwd
Hoặc bạn truy cập vào: Quản lý SSH > Đổi Password

=========================================================================
Quản lý SSH
=========================================================================
1) Đổi port SSH
2) Đổi Password
3) Thoát
Nhập lựa chọn của bạn (1-3) [0=Exit]: 2
-------------------------------------------------------------------------
Thay đổi Password
-------------------------------------------------------------------------

Nhập User (ex: root): root
Changing password for user root.
New password: 
Retype new password: 

Nhập user là root
New password: Nhập mật khẩu mới
Retype new password: nhập lại mật khẩu mới

Lưu ý password sẽ ẩn khi gõ, bạn cứ gõ liền mạch.

5. Quản lý PortAdmin

Quản lý portAdmin giúp bảo vệ ứng dụng trước các truy cập vào ứng dụng, điển hình trước khi truy cập phpMyAdmin sẽ xuất hiện popup yêu cầu Username và Password.

Danh sách User – 5.1 Cập nhật: 22/06/2020 03:22

PortAdmin là port bạn nhập khi cài đặt LarVPS ví dụ ở đây là: 2991.

 

http://139.162.112.95:2991/phpmyadmin

Tại sao cần có port Admin? Bởi vì việc bảo vệ truy cập vào các ứng dụng quan trọng quản lý như phpMyAdmin là điều cần thiết nếu không có port Admin thì các Attacker sẽ dễ dàng truy cập http://139.162.112.95/phpmyadmin mà không có bất kỳ cản trở nào.

Hiển thị các user có thể truy cập port Admin bạn vào: Quản lý PortAdmin > Danh sách User

 

Danh sách User
1) admin
2) thumbnailsite
3) abccom

Thêm User – 5.2

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist