fbpx

Hiểu về phân tích trang web (Site Analytics) của Cloudflare

QUẢNG CÁO
Ứng dụng Analytics của Cloudflare (Trang web) giúp bạn hiểu rõ hơn về từng trang web cụ thể trong tài khoản Cloudflare của bạn. Các số liệu này bao gồm dữ liệu yêu cầu và phản hồi cho web traffic, security, performance, DNS, và Workers.
Ứng dụng Phân tích bảng điều khiển (Trang web) của Cloudflare là thành phần chính của dòng sản phẩm Cloudflare Analytics tổng thể. Cụ thể, ứng dụng này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một loạt các số liệu, được thu thập ở cấp độ trang web hoặc tên miền.

Xem phân tích trang web của bạn

Để xem số liệu cho trang web của bạn:
Đăng nhập vào bảng điều khiển Cloudflare.
Nhấp vào tài khoản Cloudflare thích hợp cho trang web của bạn, sau đó chọn tên miền .
Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng ứng dụng Analytics .
Khi tải, ứng dụng Analytics sẽ hiển thị một tập hợp các tab cho Lưu lượng truy cập , Bảo mật , Hiệu suất , DNS , Công nhân và Nhật ký (chỉ dành cho tên miền Doanh nghiệp). Để hiểu các số liệu khác nhau có sẵn, hãy xem Đánh giá số liệu trang web của bạn bên dưới.
Hiểu về phân tích trang web (Site Analytics) của Cloudflare 3
Xem lại số liệu trang web của bạn
Phần này phác thảo các số liệu có sẵn trong mỗi tab ứng dụng Analytics. Trước khi tiếp tục, lưu ý rằng mỗi tab có thể chứa:
Một hoặc nhiều bảng để phân loại thêm các số liệu cơ bản và
thả xuống (ở trên cùng bên phải của bảng điều khiển) để lọc các số liệu trong một khoảng thời gian cụ thể. Khoảng thời gian bạn có thể chọn có thể thay đổi dựa trên gói Cloudflare mà tên miền của bạn được liên kết.
Dưới đây là tóm tắt của từng tab ứng dụng Analytics.
Hiểu về phân tích trang web (Site Analytics) của Cloudflare 4
Traffic
Các số liệu này bao gồm các yêu cầu người dùng hợp pháp cũng như các trình thu thập thông tin và các mối đe dọa. Tab Traffic có các bảng sau:
Lưu lượng truy cập web – Hiển thị số liệu cho Yêu cầu , Băng thông , Khách truy cập duy nhất và Mã trạng thái . Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Công nhân Cloudflare, các phân tích dưới mức có sẵn trong tab Công nhân .
Yêu cầu lưu lượng truy cập web theo quốc gia – Là bản đồ tương tác chia nhỏ số lượng yêu cầu theo quốc gia. Bảng điều khiển này cũng bao gồm bảng dữ liệu cho các Quốc gia / Vùng lưu lượng truy cập hàng đầu hiển thị các quốc gia có số lượng yêu cầu nhiều nhất (tối đa năm, nếu dữ liệu tồn tại).
Chia sẻ số liệu thống kê của bạn – Cho phép bạn chia sẻ số liệu thống kê trang web thực tế trên phương tiện truyền thông xã hội (Twitter) cho: Đã lưu byte, yêu cầu SSL được phục vụ và các cuộc tấn công bị chặn .
 
Securi
Đối với tab này, số lượng và loại biểu đồ có thể thay đổi dựa trên dữ liệu hiện tại và gói khách hàng. Hầu hết các số liệu trong tab này đến từ ứng dụng Tường lửa Cloudflare. Các bảng có sẵn bao gồm:
Các mối đe dọa – Hiển thị tóm tắt dữ liệu và biểu đồ khu vực hiển thị các mối đe dọa đối với trang web.
Các mối đe dọa theo quốc gia – Là một bản đồ tương tác làm nổi bật các quốc gia nơi các mối đe dọa bắt nguồn. Nó cũng bao gồm các bảng dữ liệu với số liệu thống kê về các quốc gia / khu vực đe dọa hàng đầu và các trình thu thập dữ liệu / Bots hàng đầu.
Giới hạn tỷ lệ (dịch vụ bổ trợ) – Có biểu đồ đánh dấu phù hợp và yêu cầu bị chặn, dựa trên giới hạn tỷ lệ. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo Phân tích giới hạn tỷ lệ .
Tổng quan – Hiển thị một tập hợp các biểu đồ hình tròn cho: Tổng số mối đe dọa đã dừng , Lưu lượng truy cập được phục vụ qua SSL và Các loại mối đe dọa được giảm thiểu . Nếu có sẵn, liên kết Chi tiết có thể mở rộng sẽ hiển thị bảng có dữ liệu số.
 
Perfomance
Các số liệu được tổng hợp trong tab này trải rộng trên nhiều dịch vụ Cloudflare. Các bảng có sẵn bao gồm:
Hiệu suất gốc (Argo) (dịch vụ bổ trợ) – Hiển thị các số liệu liên quan đến thời gian phản hồi giữa mạng cạnh Cloudflare và máy chủ gốc trong 48 giờ qua. Để biết thêm chi tiết, xem Argo Analytics .
Tổng quan – Hiển thị một tập hợp các biểu đồ hình tròn cho: Phiên bản HTTP của Máy khách được sử dụng , Đã lưu băng thông và Phân tích loại nội dung . Nếu có sẵn, liên kết Chi tiết có thể mở rộng sẽ hiển thị bảng có dữ liệu số.
 
DNS
Tab DNS trình bày một số thống kê cho các truy vấn DNS. Lưu ý rằng các số liệu có sẵn miễn là Cloudflare là máy chủ DNS có thẩm quyền của trang web, ngay cả khi trang web không được Cloudflare ủy quyền. Do đó, số liệu DNS không được cung cấp cho các trang web có Cài đặt CNAME .
Các bảng số liệu có sẵn trong tab DNS bao gồm:
Truy vấn DNS – Hiển thị một số biểu đồ khu vực và bảng dữ liệu cho các số liệu bản ghi DNS, bao gồm các truy vấn theo Mã phản hồi , Loại bản ghi cũng như các bản ghi trả về phản hồi NXDOMAIN (bản ghi dns không tồn tại). Bạn có thể lọc theo một hoặc một vài bản ghi DNS bằng cách nhập tên bản ghi (ví dụ: www.example.com) trong danh sách thả xuống gần đầu.
Truy vấn DNS theo Trung tâm dữ liệu – Cho phép bạn xem phân phối truy vấn DNS trên các trung tâm dữ liệu của Cloudflare. Số liệu xuất hiện dưới dạng bản đồ và bảng dữ liệu tương tác và bao gồm số liệu thống kê cho Lưu lượng truy cập , NXDOMAIN và NOERROR .

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Lê Xuân Hảo

Lê Xuân Hảo

X️in chào, mình là Xuân Hảo 👋 👋 👋
Mình đang công tác tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TINO, hy vọng các thông tin mà mình viết hoặc chia sẻ ở đây có ích cho bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ nhé !. ✌️ ✌️

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.