fbpx

Giới thiệu, hướng dẫn cơ bản về cài đặt và sử dụng WordOps

QUẢNG CÁO

WordOps là một bản fork của EasyEngine v3. một phiên bản nâng cấp hơn và hoạt động rất tuyệt vời. Không chỉ nâng cấp các gói PHP lên 7.2, 7.3 và Nginx 1.16 mới nhất hỗ trợ Brotli, WebP. WordOps còn tiến hành tối ưu PHP-FPM sử dụng Unix socket giúp trang có thời gian phản hồi nhanh hơn .

Nếu bạn sử dụng Ubuntu/Fedora (requires Ubuntu Server 16.04/18.04/19.04 or Debian 8/9/10)  .WordOps là một sự lựa chọn tốt cho bạn để cài đặt các webservice cũng như quản lý các website của mình tiện dụng.

Một số tính năng tiêu biểu của WordOps có thể kể tới như :

 • Dễ dàng cài đặt: Trình cài đặt tự động với chỉ một lệnh .
 • Triển khai nhanh: Cài đặt WordPress, Nginx, PHP, MySQL & Redis nhanh và tự động
 • Bản dựng Nginx tùy chỉnh: Nginx 1.16.1 – Hỗ trợ TLS v1.3 Cloudflare HTTP / 2 HPACK & Brotli
 • Cập nhật: PHP 7.2, 7.3 & 7.4, MariaDB 10.3 & Redis 5.0
 • Bảo mật: Bảo mật WordPress với Nginx location directives
 • Mạnh mẽ: Cấu hình Nginx được tối ưu hóa với nhiều bộ đệm.
 • SSL: Tên miền, tên miền phụ và ký tự đại diện Hãy mã hóa chứng chỉ SSL bằng API DNS
 • Hiện đại: SSL / TLS được bảo mật với ciphers_suite mạnh mẽ, giao thức TLS hiện đại và hỗ trợ HSTS
 • Giám sát: Lưu lượng Vhost Nginxtrực tiếp với ngx_vts_module và giám sát máy chủ với Netdata
 • Thân thiện với người dùng: Bảng điều khiển WordOps với các công cụ / giám sát trạng thái máy chủ

Bước 1 – Cài đặt WordOps

Hệ điều hành hỗ trợ :

Ubuntu18.04 LTS (bionic)x86_64
16.04 LTS (xenial)x86_64
Debian9 (stretch)x86_64
10 (buster)x86_64
Raspbian9 (stretch)armv7l
10 (buster)armv7l

Mặc dù WordOps chỉ nặng khoảng 100MB và chỉ cần khoảng 512MB RAM, Tuy nhiêu tôi khuyên bạn nên dùng một VPS có cấu hình tối thiểu như sau :

 • 20GB SSD storage
 • 2GB RAM

Các hệ ảo hoá VPS hỗ trợ :

 • VMware
 • XEN
 • OpenVZ
 • KVM
 • Hyper-V
 • LXC / LXD

Các port cần được mở trên VPS:

ServicePortInboundOutboundNotes
SSH22Port mặc định truy cập SSH và cài đặt .
HTTP80Nginx listen on port 80
HTTPS443Nginx listen on port 443
WordOps Backend22222WordOps backend hoạt động trên port này.
GnuPG1137Cần để  import  các APT repositories GPG keys.

 

One-Step Automated Install

Nếu bạn không rành về quản lý, sử dụng lệnh hay tuỳ biến cấu hình, Sau khi ssh vào VPS bạn cài đặt bằng một lệnh duy nhất như sau:

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo

Hoặc cài đặt từ git như sau :

git clone https://github.com/WordOps/WordOps.git
cd WordOps/
sudo bash install

Như vậy bạn đã cài đặt hoàn tất.

Manual Installation

Nếu bạn là một người thích tự tuỳ biến và cài đặt mọi thứ, bạn có thể cài đặt từng bước theo hướng dẫn sau, để hiểu hơn về các thiết lập WordOps và cài đặt.

Cài WordOps dependencies

# update packages list
apt-get update

# On Ubuntu
apt-get -option=Dpkg::options::=--force-confmiss --option=Dpkg::options::=--force-confold --assume-yes install \
build-essential curl gzip python3-pip python3-wheel python3-apt python3-setuptools python3-dev sqlite3 git tar software-properties-common pigz \
gnupg2 cron ccze rsync apt-transport-https tree haveged ufw unattended-upgrades tzdata ntp

# On Debian
apt-get -option=Dpkg::options::=--force-confmiss --option=Dpkg::options::=--force-confold --assume-yes install \
build-essential curl gzip dirmngr sudo python3-pip python3-wheel python3-apt python3-setuptools python3-dev ca-certificates sqlite3 git tar \
software-properties-common pigz apt-transport-https gnupg2 cron ccze rsync tree haveged ufw unattended-upgrades tzdata ntp

 Tạo Thư mục chứa file thiết lập WordOps

mkdir -p /var/log/wo /var/lib/wo/tmp /var/lib/wo-backup

Update PIP

python3 -m pip install -U pip
python3 -m pip install -U setuptools wheel

Cài WordOps

# install wordops from PyPi
python3 -m pip install -U wordops

# copy configuration
cp -rf /usr/local/lib/python3.*/dist-packages/usr/* /usr/
cp -rn /usr/local/lib/python3.*/dist-packages/etc/* /etc/
cp -f /usr/local/lib/python3.*/dist-packages/etc/bash_completion.d/wo_auto.rc /etc/bash_completion.d/wo_auto.rc

Cài đặt acme.sh để thiết lập SSL

# clone the repository
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git /opt/acme.sh -q

# create conf directory
mkdir -p /etc/letsencrypt/{config,live,renewal}

# install acme.sh
cd /opt/acme.sh
./acme.sh --install \
      --home /etc/letsencrypt \
      --config-home /etc/letsencrypt/config \
      --cert-home /etc/letsencrypt/renewal

# enable auto-upgrade
/etc/letsencrypt/acme.sh --config-home '/etc/letsencrypt/config' --upgrade --auto-upgrade

# create .well-known directory
mkdir -p /var/www/html/.well-known/acme-challenge

# set www-data as owner
chown -R www-data:www-data /var/www/html /var/www/html/.well-known

# set permissions
chmod 750 /var/www/html /var/www/html/.well-known

Cài đặt WP-CLI – Trình dòng lệnh để tương tác trực tiếp với wordpress .

wget -qO /usr/local/bin/wp https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
chmod +x /usr/local/bin/wp

Kích hoạt tính năng bash_completion

source /etc/bash_completion.d/wo_auto.rc

Cài đặt các stacks cho WordOps

wo stack install

Các thành phần được cài đặt bao gồm:

NginxAPT packageWordOps web server
PHP 7.2APT packagePHP7.2-FPM
MariaDB 10.3APT packageOpen-source version of MySQL
WP-CLIBinaryThe WordPress command-line tool
ComposerBinaryPHP packages manager
MySQLTunerBinaryCommand-line tool to tune MySQL
Fail2banAPT packageAuthentication bruteforce protection
phpMyAdminWeb AppMySQL server web interface
AdminerWeb Applightweight phpMyAdmin alternative
OpcacheGUIWeb Appweb interface for Opcache monitoring
NetdataBinaryMonitoring suite
AnemometerWeb AppMySQL Slow Query Monitor
WordOps dashboardWeb AppBootstrap template for WordOps backend
eXtplorerWeb AppWeb File manager
cheat.shBinaryCommand-line Linux cheatsheet
SendmailAPT packageSendmail MTA

WordOps backend

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được link truy cập vào backend , bạn có thể lấy lại mã xác thực backend này bằng cú pháp:

wo secure --auth

Sau đó bạn nhập tên user và password bạn muốn sử dụng, Link truy cập của bạn sẽ có dạng:

https://IP_VPS:22222

Nếu bạn muốn link quản lý backend của mình theo dạng tên domain, bạn có thể cài đặt bằng lệnh sau (Trong đó server.domain.tld là hostname của bạn ):

wo site create server.domain.tld -le

Kích hoạt UFW Firewall

Nếu bạn chưa cài đặt firewall nào lên server của mình, bạn có thể cài đặt ufw của WordOps, bản này sẽ bao gồm một số rule được ufw tuỳ chỉnh.

wo stack install --ufw

Như vậy qua bài viết các bạn  đã cài đặt hoàn tất WordOps lên hệ điều hành Ubuntu/Fedora hoàn tất.

Phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách :

 • Thêm website vào quản lý
 • Các lệnh và thao tác sử dụng quản lý WordOps
 • Cài đặt SSL và một số lưu ý khác.

Chúc các bạn thành công.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist