fbpx

[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed

QUẢNG CÁO

Tạo bài đăng trên Feed và thêm địa chỉ email của người nhận

Giờ đây, bạn có thể thêm người dùng bên ngoài vào các cuộc thảo luận trên Feed của mình dễ dàng như nhập địa chỉ email của họ vào trường “To” của người nhận bài đăng. Tính năng này hoàn toàn miễn phí và có sẵn trong tất cả các gói Bitrix24:

[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed 9

Bạn nên thêm họ và tên của người đó để tất cả đồng nghiệp của bạn biết ai đang tham gia cuộc thảo luận:

[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed 10

Trong khi tất cả người dùng Bitrix24 tham gia vào cuộc thảo luận sẽ nhận được thông báo thường xuyên, những người dùng bên ngoài được mời qua email sẽ nhận được thông báo qua email. Nội dung bài viết sẽ được hiển thị trong nội dung email.

[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed 11

Người nhận bên ngoài sẽ thực sự thấy nội dung bài đăng trên Feed đầy đủ – tác giả bài đăng, văn bản. người nhận, liên kết, tệp đính kèm. Khi người dùng email nhấp vào “Thêm nhận xét (Add Comment)”, họ sẽ được đưa đến một trang web bảo mật đặc biệt giống với bài đăng luồng hoạt động của Bitrix24, thay vì tài khoản Bitrix24 của bạn – điều này được thực hiện vì mục đích bảo mật. Tại đây khách hàng, đối tác của bạn và những người dùng bên ngoài khác có thể thêm nhận xét của họ vào cuộc thảo luận của bạn, gửi liên kết, chia sẻ tệp, v.v. Bạn sẽ thấy những nhận xét này bên trong tài khoản Bitrix24 CỦA BẠN.

[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed 12

Nhận xét bên ngoài được đưa vào Feed Bitrix24 của bạn như một nhận xét thông thường:

[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed 13
Người nhận bên ngoài sẽ được thông báo về tất cả các nhận xét mới cho bài đăng này qua email. Nếu chủ đề yêu cầu thảo luận thêm, người dùng bên ngoài có thể ở lại trang web và liên lạc theo thời gian thực với bạn và đồng nghiệp của bạn.
[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed 14

Liên kết bài đăng trên Feed được chia sẻ được bảo mật cao.

Thêm người nhận mới vào cuộc thảo luận bài đăng

Một tình huống khác là khi bạn đang thảo luận trong Feed Bitrix24 của mình và cần mời một người dùng bên ngoài mới vào bài đăng.

[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed 15

Giờ đây, bạn có thể thêm người dùng bên ngoài mới vào bài đăng ở bất kỳ cấp độ thảo luận nào.

[Feed] Thêm người nhận Email vào bài đăng trên Feed 16

Người dùng sẽ nhận được email có nhận xét của bạn và có thể truy cập toàn bộ lịch sử bài đăng trong một trang web mới.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.