[Drive] Tùy chọn “Xem tài liệu bằng Office 365” không khả dụng

[Drive] Tùy chọn “Xem tài liệu bằng Office 365” không khả dụng 2

Công ty Microsoft gần đây đã thay đổi cách các dịch vụ của bên thứ ba có quyền truy cập để xem tệp trong OneDrive for Business. Vì lý do này, tùy chọn “Xem tài liệu bằng Office 365” không còn khả dụng trong Bitrix24 nữa, nhưng bạn vẫn có thể chỉnh sửa tài liệu bằng Office 365.

Điều đó có nghĩa là gì?

Nếu bạn đã chọn Office 365 làm trình xem tài liệu mặc định trong Bitrix24 của mình, bạn sẽ thấy một cửa sổ trống khi cố gắng xem tài liệu.

Phải làm gì?

Sự cố này có thể được giải quyết bằng cách thay đổi trình xem tài liệu mặc định trong Cài đặt Bitrix24 của bạn. Nhấp vào Cài đặt > Xem tài liệu bằng và chọn Bitrix24 hoặc Google.

Làm cách nào để chỉnh sửa tài liệu trong Office 365?

Bạn vẫn có thể chỉnh sửa tài liệu trong Office 365.

Để chỉnh sửa tài liệu trong Office 365, hãy đăng nhập vào tài khoản công việc Office 365 (xxxx@xxxx.onmicrosoft.com) . Sau đó, mở tài liệu và chọn tùy chọn Chỉnh sửa trong Office 365 

Exit mobile version