fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[Drive] Tổng quan về My Drive

Không gian lưu trữ Bitrix24 được cung cấp cho mỗi tài khoản. Tùy thuộc vào gói tài khoản, bạn sẽ nhận được dung lượng bộ nhớ sau:

 • Gói miễn phí – Gb
 • Bắt đầu + kế hoạch – 10 Gb
 • Kế hoạch CRM + – 50 Gb
 • Kế hoạch + dự án – 50 Gb
 • Tiêu chuẩn – 100 Gb
 • Chuyên nghiệp – 1,024 Gb

Quản trị viên Bitrix24 có thể nhận thông tin về dung lượng lưu trữ của tài khoản trong Đăng ký (Subscription) > Gói Bitrix24 của tôi (My Bitrix24 Plan) > Lưu trữ đám mây (Cloud Storage);

[Drive] Tổng quan về My Drive 4

 Tại đây, bạn có thể thấy dung lượng bộ nhớ được sử dụng & còn lại bao nhiêu dung lượng:

 • Kích thước cơ sở dữ liệu (Database size) – bộ nhớ trên đám mây bị chiếm dụng bởi cơ sở dữ liệu: tác vụ, email, thông tin CRM (không có tệp).
 • Dung lượng ổ đĩa đã sử dụng (Disk space used)– các tệp được lưu trữ (nằm) trong tài khoản của bạn.
 • Dung lượng trống (Free space) – dung lượng trống còn trống.

Dung lượng lưu trữ được cung cấp cho mỗi tài khoản & không thể được phân phối giữa những người dùng tài khoản bởi quản trị viên. Không gian lưu trữ được tải tự động & đồng thời tính đến khối lượng công việc của tất cả người dùng tài khoản.

Bộ nhớ trực tuyến được sử dụng như thế nào

Khi bạn cảm thấy mình sắp hết dung lượng, có một số điều bạn nên biết về cách bộ nhớ không gian được phản đối trong Bitrix24:

 • Email & tệp đính kèm email  (Emails & email attachments). Bạn có thể hết bộ nhớ miễn phí do số lượng lớn email & tệp đính kèm email mà bạn làm việc với trong CRM. Để giảm dung lượng lưu trữ sử dụng, bạn nên xóa các email cũ. Tất cả các tệp đính kèm email có thể được tìm thấy trong Công ty (Company) > Ổ đĩa công ty (Company Drive) > Tệp đính kèm email (Email Attachments). Sau khi xóa các tệp khỏi thư mục này, đừng quên dọn sạch thùng rác.
 • Tệp tin ổ đĩa của tôi (My Drive files). Các tệp được tải & nbsp; lên Drive của tôi cũng được tính vào dung lượng lưu trữ. Đừng quên kiểm tra các thư mục iMessenger, Tệp đã tải lên (Uploaded) & Đã tạo (Created) để tìm các tệp được tải lên messenger, các bài đăng trong Luồng hoạt động hoặc được tạo từ đầu.
 • Tệp tin ổ đĩa công ty (Company Drive files). Người dùng tài khoản Bitrix24 của bạn có thể tải tệp lên thư viện tài liệu được chia sẻ – đó là Company Drive. Bạn cũng cần kiểm tra các tệp này. Đừng quên Thùng rác (Recycle Bin).
 • Những người dùng khác ổ đĩa của tôi (Other users My Drive). Mỗi người dùng Bitrix24 đều có Ổ của tôi (My Drive) với các tệp riêng. Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có thể mở từng người dùng Trang hồ sơ (Profile Page) > Drive để kiểm tra dung lượng được sử dụng bởi các tệp của mỗi người dùng. Đừng quên kiểm tra Thùng rác của người dùng.
[Drive] Tổng quan về My Drive 5
 • Ổ đĩa của nhóm làm việc (Workgroups Drives). Mỗi nhóm làm việc có phần Drive riêng nơi các thành viên nhóm làm việc có thể tải tệp lên. Đừng quên kiểm tra & amp; xóa Thùng rác.

Dung lượng lưu trữ không tăng sau khi tôi xóa dữ liệu

Nếu bạn đã xóa các tệp, email, v.v. không cần thiết, xin lưu ý rằng thông tin thực tế về không gian lưu trữ đám mây sẽ được cập nhật sau 24 giờ. Bạn có thể kiểm tra thông tin dung lượng lưu trữ của mình sau trong Đăng ký (Subscription) > Gói Bitrix24 của tôi (My Bitrix24 Plan).

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu nếu tôi ngừng thanh toán cho một đăng ký

Trong trong trường hợp bạn ngừng thanh toán cho gói Bitrix24 Start +, CRM +, Project +, Standard hoặc Professional, dữ liệu của bạn (được lưu trữ trong Bitrix24) sẽ không bị mất. Tuy nhiên, nếu dung lượng lưu trữ vượt quá giới hạn cho phép của gói miễn phí (5Gb) – bạn sẽ không thể thực hiện hành động bên trong Bitrix24 của mình. Ví dụ: chỉnh sửa tệp, tải lên tệp mới, gửi tin nhắn, đặt tác vụ, v.v. Bạn sẽ cần xóa tệp, tác vụ, tin nhắn & dữ liệu khác được lưu trữ trong tài khoản của bạn hoặc gia hạn đăng ký.

Tôi cần thêm bộ nhớ

Nếu bạn sắp hết dung lượng & cần nhiều dung lượng bộ nhớ hơn gói của bạn cung cấp, điều này có nghĩa là bạn cần nâng cấp – Đăng ký (Subscription) > Nâng cấp (Upgrade). Xin lưu ý rằng bạn không thể mua riêng dung lượng bộ nhớ bổ sung, bạn có thể yêu cầu dung lượng này cùng với nâng cấp gói.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist