fbpx

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder)

QUẢNG CÁO

Chia sẻ tệp và thư mục Bitrix24.Drive bằng cách sử dụng liên kết công khai (public links) và liên kết nội bộ (internal links). Những công cụ này thúc đẩy tinh thần đồng đội hiệu quả trong công ty của bạn!

Liên kết nội bộ

Đôi khi, bạn cần chia sẻ tệp với đồng nghiệp của mình mà không cần chia sẻ với bất kỳ ai khác. Bạn có thể làm điều đó trong hai cú nhấp chuột! Ví dụ: bạn đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình ở Mexico và cần chia sẻ các hợp đồng đang thực hiện với đồng nghiệp thay thế bạn.

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 12

Chọn tệp hoặc thư mục bạn cần chia sẻ và nhấp Chia sẻ (Share) > Sao chép liên kết nội bộ (Copy internal link). Sau đó, chỉ cần dán liên kết này vào tin nhắn và gửi cho đồng nghiệp của bạn. Đó là nó! Bây giờ bạn có thể đóng gói và đi đến Mexico mà không cần phải lo lắng!

Chỉ người dùng Bitrix24 của bạn mới có thể truy cập các tệp được chia sẻ bằng liên kết nội bộ.

Tại sao cần liên kết công khai?

Các liên kết công khai hữu ích khi bạn cần chia sẻ tệp hoặc thư mục với người dùng bên ngoài mà không cấp cho họ quyền truy cập vào Bitrix24 của bạn. Ví dụ: để chia sẻ bảng giá với khách hàng.

Làm cách nào để có liên kết công khai tới File?

Tùy chọn này khả dụng cho CRM+, Project +, Standard và Professional chỉ dành cho người đăng ký. Các liên kết công khai không khả dụng khi sử dụng Bản dùng thử miễn phí 30 ngày .

Để được công khai liên kết đến một tệp, chọn một tệp > nhấp vào Chia sẻ (Share) > Nhận liên kết công khai (Get public link).

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 13

Nhấp vào nút bánh răng ở bên phải từ liên kết để định cấu hình các thông số bổ sung. Bạn có thể đặt thời gian tồn tại của liên kết – khi thời gian này trôi qua, liên kết sẽ không khả dụng. Ngoài ra, bạn có thể đặt mật khẩu.

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 14

Gửi liên kết này tới người dùng và người dùng này sẽ có thể xem và tải xuống tệp hoặc chia sẻ liên kết này với những người khác.

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 15

Bạn có thể xem số lần tệp được tải xuống bằng liên kết công khai bằng cách nhấp vào nút icon ba gạch Chi tiết (Details).

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 16

Số lượt tải xuống sẽ được hiển thị bên cạnh ký hiệu Tải xuống từ trang công khai (Downloads from public page):

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 17

Bạn có thể chọn ứng dụng được sử dụng để xem tài liệu trong tài khoản của mình Cài đặt (Settings)(menu ở bên trái) > Xem tài liệu bằng (View documents using) .

Chỉ sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các tệp có liên kết công khai.

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 18

Lưu ý rằng bộ lọc này hoạt động riêng cho các tệp được lưu trữ trên Drive của tôi, Drive công ty và Drive nhóm làm việc.

Cách lấy liên kết công khai tới một thư mục?

Cũng giống như cách lấy liên kết công khai tới tệp tin.

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 19

Bạn có thể tải xuống toàn bộ thư mục dưới dạng kho lưu trữ hoặc tải xuống một tệp tin – chỉ cần nhấp vào menu ở bên trái từ tên tệp.

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 20

Cách tắt liên kết công khai?

Để tắt liên kết công khai, chỉ cần di chuyển thanh trượt trong menu cài đặt của liên kết.

[Drive] Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ File và Folder) 21

Bạn có thể bật lại liên kết công khai sau, nhưng một liên kết mới sẽ được tạo. Cái cũ sẽ không hoạt động.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.