fbpx

Dịch vụ tên miền không thể kích hoạt khi tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm

QUẢNG CÁO

Trong trường hợp quý khách hàng đăng ký dịch vụ tên miền tại TinoHost, một số loại tên miền có thể không được tạo thành công do có chứa các từ khóa nhạy cảm đượt mô tả như sau :

Các từ khóa nhạy cảm là tập hợp gồm những từ hoặc những cụm từ có liên quan đến Chính trị, Chủ quyền, Lợi ích quốc gia v.v của Nhà Nước CHXHCN Việt Nam.
NHẤN XEM TOÀN BỘ DANH SÁCH TỪ KHÓA CẤM TẠI ĐÂY

Một số ví dụ như : “tintuc”, “truongsa”, “hoangsa”, “tranhungdao” v.v…
Đối với tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm là một trong những tiên miền có các nội dung hoặc cụm từ trong tên miền.
Một số ví dụ như : tintucvietnam.com.vn”, “truongsatravel.vn”, “dvtranhungdao.com.vn” v.v…
Lưu ý : đối với khách hàng đăng ký tên miền thuộc lĩnh vực báo chí/tin tức như : tapchiphunu.vn, tintucthitruong.vn v.v… vui lòng tham khảo THÔNG TIN NÀY để có thể làm thủ tục đăng ký tên miền thuộc lĩnh vực báo chí/tin tức.
– Các tên miền với lĩnh vực báo chí/tin tức cần có giấy phép hoạt động và sử dụng về lĩnh vực báo chí/tin tức đã được cấp phép hoạt động.
– Các tên miền với lĩnh vực khác nhưng có các từ khóa cấm hoặc nhạy cảm cần bổ sung thông tin tờ khai theo hướng dẫn dưới đây để có thể đăng ký tên miền.

Quý khách hàng nếu muốn đăng ký được các tên miền với các từ khóa này tại TinoHost cần gửi các hồ sô cho VNNIC kiểm tra và kiểm duyệt và nếu được chấp thuận thì mới có thể đăng ký và TinoHost sẽ tiến hành đăng ký tên miền cho quý khách.
Quý khách cần bổ sung hồ sơ gồm :
Bản khai đăng ký tên miền dành cho Cá Nhân => NHẤN VÀO ĐỂ TẢI VỀ.
Bản khai đăng ký tên miền dành cho Tổ Chức => NHẤN VÀO ĐỂ TẢI VỀ.
Bản cam kết giải trình đăng ký tên miền chứa từ khóa nhạy cảm (VNNIC) => NHẤN VÀO ĐỂ TẢI VỀ

Quý khách cần cung cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ thể đăng ký tên miền hoặc người đại diện cho tổ chức đăng ký tên miền (đối với đăng ký tên miền cho công ty/tổ chức …)

Sau khi hoàn tất các thông tin cần cung cấp, quý khách có thể Scan và gửi thông tin đến cho đội ngũ hỗ trợ tại TinoHost hoặc thông qua nhân viên kinh doanh hỗ trợ, quý khách cũng có thể gửi đến các phòng ban liên quan tại đường dẫn : https://my.tino.org/submitticket.php.

DANH SÁCH CÁC TỪ KHÓA BỊ CẤM/NHẠY CẢM.

124hquochoiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
224h-quoc-hoiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
39dashTừ khóa nhạy cảm về chính trị
49-dashTừ khóa nhạy cảm về chính trị
5audamTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
6au-damTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
7ấudâmTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
8ấu-dâmTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
9aulacLiên quan đến chính trị
10au-lacLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
11bacbipTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
12bac-bipTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
13bạcbịpTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
14bạc-bịpTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
15bachlongviislandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
16bachlongvi-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
17bach-long-vi-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
18bachoCụm từ nhạy cảm về chính trị
19bac-hoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
20baibacTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
21bai-bacTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
22bàibạcTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
23bài-bạcTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
24baibipTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
25bai-bipTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
26bàibịpTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
27bài-bịpTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
28BanBiThuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
29ban-bi-thuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
30bandamTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
31ban-damTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
32bándâmTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
33bán-dâmTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
34bannuocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
35ban-nuocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
36banphunuTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
37ban-phu-nuTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
38ban-thanTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
39bánthânTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
40bán-thânTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
41bantreemTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
42ban-tre-emTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
43baoTừ khóa liên quan đến báo chí
44baochiTên miền liên quan đến báo chí
45baodientuCụm từ liên quan đến báo chí
46baodongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
47bao-dongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
48baogiayCụm từ liên quan đến báo chí
49baoinCụm từ liên quan đến báo chí
50baolacLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
51bao-lacLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
52baolamLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
53bao-lamLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
54baoloanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
55bao-loanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
56baolucgiadinhTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
57bao-luc-gia-dinhTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
58baoluchocduongTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
59bao-luc-hoc-duongTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
60baomangCụm từ liên quan đến báo chí
61baonoiCụm từ liên quan đến báo chí
62baotruyenhinhCụm từ liên quan đến báo chí
63baovietTư khóa liên quan đến báo chi
64biasonLiên quan đến chính trị tên của tổ chức phản động
65bia-sonLiên quan đến chính trị tên của tổ chức phản động
66biendaoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
67bien-daoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
68biendongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
69bien-dongTừ khóa nhạy cảm về mặt chính trị
70biengioiTừ khóa nhạy cảm liên quan đến chính trị
71bien-gioiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
72bientaynamTừ khóa nhạy cảm về chính trị
73bien-tay-namTừ khóa nhạy cảm về chính trị
74bieutinhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
75bieu-tinhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
76binhlieuLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
77binh-lieuLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
78bithuTừ khóa liên quan đến chính trị
79bi-thuTừ khóa liên quan đến chính trị
80BoChinhTriTừ khóa nhạy cảm về chính trị
81boconganTừ khóa nhạy cảm về chính trị
82bocongthuongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
83bogiaoducdaotaoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
84bogiaoducvadaotaoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
85bogiaothongvantaiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
86bokehoachdautuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
87bokehoachvadautuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
88bokhoahoccongngheTừ khóa nhạy cảm về chính trị
89bokhoahocvacongngheTừ khóa nhạy cảm về chính trị
90bolaodongthuongbinhvaxahoiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
91bolaodongthuongbinhxahoiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
92bongoaigiaoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
93bonoivuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
94bonongnghiepphattriennongthonTừ khóa nhạy cảm về chính trị
95bonongnghiepvaphattriennongthonTừ khóa nhạy cảm về chính trị
96boquocphongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
97botaichinhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
98botainguyenmoitruongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
99botainguyenvamoitruongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
100bothongtintruyenthongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
101bothongtinvatruyenthongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
102botuphapTừ khóa nhạy cảm về chính trị
103bovanhoathethaodulichTừ khóa nhạy cảm về chính trị
104bovanhoathethaovadulichTừ khóa nhạy cảm về chính trị
105boxaydungTừ khóa nhạy cảm về chính trị
106boyteTừ khóa nhạy cảm về chính trị
107buonbanphunuTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
108buon-ban-phu-nuTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
109buonbantreemTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
110buon-ban-tre-emTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
111buonnguoiTừ khóa nhạy cảm liên quan đến thuần phong mỹ tục
112buon-nguoiTừ khóa nhạy cảm liên quan đến thuần phong mỹ tục
113buonphunuTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
114buon-phu-nuTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
115buontreemTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
116buon-tre-emTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
117cachmangTừ khóa nhạy cảm về chính trị
118cach-mangTừ khóa nhạy cảm về chính trị
119cachmenhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
120cach-menhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
121cacuocTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
122ca-cuocTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
123cácượcTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
124cá-cượcTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
125cadoTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
126ca-doTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
127cáđộTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
128cá-độTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
129caolocLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
130cao-locLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
131catbaLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
132cat-baLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
133cathaiislandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
134cathai-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
135cat-hai-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
136chichhutTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
137chich-hutTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
138chientranhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
139chien-tranhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
140chinahaiduongTừ khóa liên quan đến chính trị
141china-haiduongTừ khóa liên quan đến chính trị
142chinhphuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
143chinh-phuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
144chinhquyenvietnamTừ khóa liên quan đến chính trị
145chinh-quyen-viet-namTừ khóa liên quan đến chính trị
146chongchinhquyenTừ khóa liên quan đến chính trị
147chong-chinhquyenTừ khóa liên quan đến chính trị
148chong-chinh-quyenTừ khóa liên quan đến chính trị
149chonthientaiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
150chuquyenTừ khóa nhạy cảm về chính trị
151chu-quyenTừ khóa nhạy cảm về chính trị
152chuquyenbiendaoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
153chuquyen-biendaoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
154chu-quyen-bien-daoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
155chủ-quyền-biển-đảoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
156chuquyenbiengioiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
157chuquyen-biengioiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
158chu-quyen-bien-gioiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
159chủ-quyền-biên-giớiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
160chutichnuocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
161chu-tich-nuocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
162cobacTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
163co-bacTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
164cờbạcTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
165cờ-bạcTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
166communistTừ khóa nhạy cảm về chính trị
167condaoLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
168con-daoLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
169conghoaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
170cong-hoaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
171conghoadanchuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
172conghoa-danchuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
173cộng-hòa-dân-chủTừ khóa nhạy cảm về chính trị
174conghoadanchunhandanvietnamTên miền chứa cụm từ có ảnh hưởng đến lợi ích chính trị, Quốc gia, cần xem xét trước khi cấp phát
175congsanTừ khóa liên quan đến chính trị
176cong-sanTừ khóa liên quan đến chính trị
177cotoislandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
178coto-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
179co-to-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
180covangvietnamTừ khóa nhạy cảm về chính trị
181co-vang-viet-namTừ khóa nhạy cảm về chính trị
182cuhoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
183cu-hoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
184culaochamLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
185culao-chamLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
186cu-lao-chamLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
187dadaoTừ khóa liên quan đến chính trị
188da-daoTừ khóa liên quan đến chính trị
189dadaocongsanTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
190dadaodangcongsanTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
191dadaodcsTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
192dadao-dcsTừ khóa nhạy cảm về chính trị
193dadaovietcongTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
194dadao-vietcongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
195daicovietLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
196dai-co-vietLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
197dainamLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
198dai-namLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
199dainguLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
200dai-nguLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
201daivietLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
202dai-vietLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
203danchuconghoaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
204danchu-conghoaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
205dân-chủ-cộng-hòaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
206dangcongsanTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
207dang-congsanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
208dang-cong-sanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
209dangcongsanvietnamTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
210dangthingocthinhTừ khóa nhạy cảm chính trị
211dang-thi-ngoc-thinhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
212danhbacTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
213danh-bacTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
214đánhbạcTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
215đánh-bạcTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
216danlambaoTừ khóa liên quan đến chính trị
217dan-lam-baoTừ khóa liên quan đến chính trị
218daobachlongviLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
219dao-bachlongviLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
220dao-bach-long-viLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
221daocathaiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
222dao-cathaiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
223dao-cat-haiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
224daoconcoLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
225dao-concoLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
226dao-con-coLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
227daocotoLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
228dao-cotoLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
229dao-co-toLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
230daolysonLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
231dao-lysonLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
232dao-ly-sonLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
233daongocLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
234dao-ngocLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
235daophuquocLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
236dao-phuquocLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
237dao-phu-quocLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
238daophuquyLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
239dao-phuquyLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
240dao-phu-quyLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
241daovandonLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
242dao-vandonLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
243dao-van-donLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
244datnuocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
245dat-nuocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
246dienbienhoabinhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
247dienbien-hoabinhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
248dien-bien-hoa-binhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
249dietcongTừ khóa liên quan đến chính trị
250diet-congTừ khóa liên quan đến chính trị
251dinhbolinhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
252dinh-bo-linhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
253dinhlathangTên lãnh đạo đảng và nhà nước
254dinhthehuynhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
255dinh-the-huynhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
256dobatyTừ khóa nhạy cảm chính trị
257do-ba-tyTên lãnh đạo đảng và nhà nước
258dochoitinhducTừ khóa nhạy cảm liên quan đến thuần phong mỹ tục
259dongvanLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
260dong-vanLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
261downwithcommunistTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
262duongluoiboTừ khóa nhạy cảm về chính trị
263duongluoi-boTừ khóa nhạy cảm về chính trị
264duong-luoiboTừ khóa nhạy cảm về chính trị
265duong-luoi-boTừ khóa nhạy cảm về chính trị
266fulroTừ khóa nhạy cảm về chính trị
267gaidiemCum từ vi phạm thuần phong mỹ tục
268gaigoiCum từ vi phạm thuần phong mỹ tục
269GamblingTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
270giacngoaixamTừ khóa nhạy cảm về chính trị
271giac-ngoai-xamTừ khóa nhạy cảm về chính trị
272giahoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
273gia-hoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
274gietnguoiTừ khóa nhạy cảm liên quan đến thuần phong mỹ tục
275giet-nguoiTừ khóa nhạy cảm liên quan đến thuần phong mỹ tục
 276giotohungvuongTên miền chứa cụm từ có ảnh hưởng đến lợi ích chính trị Quốc gia, cần xem xét trước khi cấp phát
277gioto-hungvuongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
278gio-to-hung-vuongTên miền chứa cụm từ có ảnh hưởng đến lợi ích chính trị Quốc gia, cần xem xét trước khi cấp phát
279giotovuahungTên miền chứa cụm từ có ảnh hưởng đến lợi ích chính trị Quốc gia, cần xem xét trước khi cấp phát
280gioto-vuahungTừ khóa nhạy cảm về chính trị
281gio-to-vua-hungTừ khóa nhạy cảm về chính trị
282haibatrungTừ khóa nhạy cảm về chính trị
283hai-ba-trungTừ khóa nhạy cảm về chính trị
284haidaoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
285hai-daoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
286haihaLiên quan đến chính trị
287hai-haLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
288halangLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
289ha-langLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
290haquangLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
291ha-quangLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
292havesexTên miền vi phạm thuần phong mỹ tục
293hdndTừ khóa nhạy cảm về chính trị
294hoabinhCụm từ nhạy cảm về chính trị
295hoa-binhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
296hoangsaTừ khóa liên quan đến vấn đề chính trị
297hoang-saTừ khóa nhạy cảm về mặt chính trị
298hoangtrunghaiTên lãnh đạo đảng và nhà nước
299hoang-trung-haiTên lãnh đạo đảng và nhà nước
300hochiminhCụm từ nhạy cảm về chính trị
301ho-chi-minhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
302hoidongnhandanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
303hondauLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
304hon-dauLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
305hungvuongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
306hung-vuongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
307hutchichTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
308hut-chichTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
309hutthuocphienTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
310hut-thuoc-phienTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
311huyenuyTừ khóa nhạy cảm về chính trị
312huyen-uyTừ khóa nhạy cảm về chính trị
313KachMenhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
314KhmerKampuchiaKromLiên quan đến chính trị
315Khmer-Kampuchia-KromLiên quan đến chính trị
316khoi8406Liên quan đến chính trị tên của tổ chức phản động
317khoi-8406Liên quan đến chính trị tên của tổ chức phản động
318khungboTừ khóa nhạy cảm về chính trị
319khung-boTừ khóa nhạy cảm về chính trị
320kichducTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
321kich-ducTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
322lanhhaiTừ khóa nhạy cảm về biển đảo
323lanh-haiTừ khóa nhạy cảm về biển đảo
324lanhthoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
325lanh-thoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
326lehoanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
327le-hoanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
328leloiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
329le-loiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
330locbinhLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
331loc-binhLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
332lodeTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
333lo-deTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
334lôđềTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
335lô-đềTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
336luadaoTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
337lua-daoTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
338lungcuLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
339lung-cuLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
340lyconguanTừ khóa liên quan đến chính trị
341ly-cong-uanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
342lynamdeTừ khóa nhạy cảm về chính trị
343ly-nam-deTừ khóa nhạy cảm về chính trị
344lysonislandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
345lyson-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
346ly-son-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
347lythuongkietTừ khóa nhạy cảm về chính trị
348magazineTừ khóa liên quan đến báo chí
349maovacLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
350matuyTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
351ma-tuyTừ khóa nhạy cảm thuần phong mỹ tục
352meovacLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
353meo-vacLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
354metindidoanTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
355me-tin-di-doanTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
356mongcaiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
357mong-caiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
358namsaTừ khóa liên quan đến chính trị
359nam-saTừ khóa nhạy cảm về chính trị
360nanshaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
361newspaperCụm từ liên quan đến báo chí
362nganhangnhanuocvietnamTừ khóa nhạy cảm về chính trị
363ngoquyenTừ khóa nhạy cảm về chính trị
364ngo-quyenTừ khóa nhạy cảm về chính trị
365nguyenaiquocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
366nguyen-ai-quocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
367nguyenhueTừ khóa liên quan đến chính trị
368nguyen-hueTừ khóa nhạy cảm về chính trị
369nguyenphutrongTừ khóa nhạy cảm chính trị
370nguyen-phu-trongTên lãnh đạo đảng và nhà nước
371nguyenthiennhanTên lãnh đạo đảng và nhà nước
372nguyen-thien-nhanTên lãnh đạo đảng và nhà nước
373nguyenthikimnganTừ khóa nhạy cảm chính trị
374nguyen-thi-kim-nganTên lãnh đạo đảng và nhà nước
375nguyentraiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
376nguyenvanbinhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
377nguyen-van-binhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
378nguyenxuanphucTừ khóa nhạy cảm chính trị
379nguyen-xuan-phucTên lãnh đạo đảng và nhà nước
380nguyetbaoCụm từ liên quan đến báo chí
381nguyetsantừ khóa liên quan đến báo chí
382nguyet-santừ khóa nhạy cảm liên quan đến báo chí
383nhacaiTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
384nhàcáiTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
385nhanquyenTừ khóa nhạy cảm về chính trị
386nhan-quyenTừ khóa nhạy cảm về chính trị
387nhanuocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
388nha-nuocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
389nhatbaoCụm từ liên quan đến báo chí
390ninedashTừ khóa nhạy cảm về chính trị
391nine-dashTừ khóa nhạy cảm về chính trị
392ninedashlineTừ khóa nhạy cảm về chính trị
393nine-dashlineTừ khóa nhạy cảm về chính trị
394nine-dash-lineTừ khóa nhạy cảm về chính trị
395noidayTừ khóa nhạy cảm về chính trị
396noi-dayTừ khóa nhạy cảm về chính trị
397paracelTừ khóa nhạy cảm về chính trị
398phambinhminhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
399pham-binh-minhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
400phamminhchinhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
401pham-minh-chinhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
402phandoiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
403phan-doiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
404phandongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
405phan-dongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
406phanloanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
407phan-loanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
408phanquocCụm từ nhạy cảm về chính trị
409phan-quocTừ khóa nhạy cảm liên quan đến chính trị
410phuchoaLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
411phuc-hoaLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
412phungquochienTừ khóa nhạy cảm chính trị
413phung-quoc-hienTên lãnh đạo đảng và nhà nước
414phuquocislandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
415phuquoc-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
416phu-quoc-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
417phuquyislandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
418phuquy-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
419phu-quy-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
420pornTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
421quanbaLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
422quan-baLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
423quandaokienhaiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
424quandao-kienhaiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
425quan-dao-kien-haiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
426QuandoinhandanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
427quangtrungTừ khóa nhạy cảm về chính trị
428quang-trungTừ khóa nhạy cảm về chính trị
429quanlambaoTừ khóa liên quan đến chính trị
430quan-lam-baoTừ khóa liên quan đến chính trị
431quan-lanLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
432quochanTừ khóa liên quan đến chính trị
433quoc-hanLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
434quochan304Tên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
435quochan30-4Tên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
436Quochan-30-4Từ khóa nhạy cảm về chính trị
437quoc-han-30-4Từ khóa liên quan đến chính trị
438QuocHoiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
439quoc-hoiTừ khóa nhạy cảm về chính trị
440quochoi24hTừ khóa nhạy cảm về chính trị
441quoc-hoi-24hTừ khóa nhạy cảm về chính trị
442sextoyTừ khóa nhạy cảm liên quan đến thuần phong mỹ tục
443sexupTên miền vi phạm thuần phong mỹ tục
444sexwithTên miền vi phạm thuần phong mỹ tục
445shanshaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
446simacaiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
447si-ma-caiLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
448SouthchinaseaTừ khóa nhạy cảm về mặt chính trị
449South-chinaseaTừ khóa nhạy cảm về mặt chính trị
450SpratlyTừ khóa nhạy cảm về mặt chính trị
451spratlysTừ khóa nhạy cảm về mặt chính trị
452tamsaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
453tam-saTừ khóa nhạy cảm về chính trị
454tapchiTừ khóa liên quan đến báo chí
455tapsanCụm từ liên quan đến báo chí
456taysaTừ khóa nhạy cảm liên quan đến chính trị
457tay-saTừ khóa nhạy cảm về chính trị
458thachanLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
459thach-anLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
460thamnhungTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
461tham-nhungTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
462thanhtrachinhphuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
463thanhuyTừ khóa nhạy cảm về chính trị
464thanh-uyTừ khóa nhạy cảm về chính trị
465thoibaoTừ khóa nhạy cảm liên quan đến báo chí
466thoi-baoTừ khóa nhạy cảm liên quan đến báo chí
467thongnongLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
468thong-nongLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
469thutuongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
470thu-tuongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
471tinhuyTừ khóa nhạy cảm về chính trị
472tinh-uyTừ khóa nhạy cảm về chính trị
473tinmoiTừ khóa liên quan đến báo chí
474tinnhanhTù khóa liên quan đến báo chí
475tintonghopTừ khóa liên quan đến báo chí
476tintucTừ khóa liên quan đến báo chí
477ToaannhandanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
478tolamTên lãnh đạo đảng và nhà nước
479to-lamTên lãnh đạo đảng và nhà nước
480tongthiphongTừ khóa nhạy cảm chính trị
481tong-thi-phongTên lãnh đạo đảng và nhà nước
482tralinhLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
483tra-linhLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
484trandaiquangTừ khóa nhạy cảm chính trị
485tran-dai-quangTên lãnh đạo đảng và nhà nước
486trangdinhLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
487trang-dinhLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
488tranhungdaoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
489tran-hung-daoTừ khóa nhạy cảm về chính trị
490trannhantongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
491tran-nhan-tongTừ khóa nhạy cảm về chính trị
492tranquocvuongTên lãnh đạo đảng và nhà nước
493tran-quoc-vuongTên lãnh đạo đảng và nhà nước
494trinhdinhdungTừ khóa nhạy cảm chính trị
495trinh-dinh-dungTên lãnh đạo đảng và nhà nước
496trungkhanhLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
497trung-khanhLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
498truonghoabinhTừ khóa nhạy cảm về chính trị
499truong-hoa-binhTên lãnh đạo đảng và nhà nước
500truongsaTừ khóa liên quan đến chính trị
501truong-saTừ khóa nhạy cảm về mặt chính trị
502truongthimaiTên lãnh đạo đảng và nhà nước
503truong-thi-maiTên lãnh đạo đảng và nhà nước
504tuanbaoCục từ liên quan đến báo chí
505tuansanCụm từ liên quan đến báo chí
506tutriTừ khóa nhạy cảm về chính trị
507tu-triTừ khóa nhạy cảm về chính trị
508ubndTừ khóa nhạy cảm về chính trị
509uongchuluuTừ khóa nhạy cảm chính trị
510uong-chu-luuTên lãnh đạo đảng và nhà nước
511uybandantocTừ khóa nhạy cảm về chính trị
512uybannhandanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
513vandonislandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
514vandon-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
515van-don-islandLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
516vanlangLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
517van-langLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
518vanphongchinhphuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
519vanxuanLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
520van-xuanLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
521vietcongTên miền chứa cụm từ có ảnh hưởng đến lợi ích chính trị Quốc gia, cần xem xét trước khi cấp phát
522viet-congTừ khóa nhạy cảm về chính trị
523vietgianTừ khóa liên quan đến chính trị
524viet-gianTừ khóa liên quan đến chính trị
525vietnamcommunistTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
526vietnamcommunistpartyTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
527vietnamconghoaTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
528vietnam-conghoaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
529viet-nam-cong-hoaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
530vietnamdanchuconghoaTên miền chứa cụm từ có ảnh hưởng đến lợi ích chính trị Quốc gia, cần xem xét trước khi cấp phát
531vietnam-danchu-conghoaTên miền chứa cụm từ có ảnh hưởng đến lợi ích chính trị Quốc gia, cần xem xét trước khi cấp phát
532viet-nam-dan-chu-cong-hoaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
533viettanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
534viet-tanTừ khóa nhạy cảm về chính trị
535viettnam-communistTên miền vi phạm lợi ích chính trị Quốc gia
536vixuyenLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
537vi-xuyenLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
538vo-nguyen-giapTên lãnh đạo đảng và nhà nước
539vovanthuongTên lãnh đạo đảng và nhà nước
540vo-van-thuongTên lãnh đạo đảng và nhà nước
541vuducdamTừ khóa nhạy cảm chính trị
542vu-duc-damTên lãnh đạo đảng và nhà nước
543vukhongTừ khóa liên quan đến chính trị
544vu-khongTừ khóa liên quan đến chính trị
545vuongdinhhueTừ khóa nhạy cảm chính trị
546vuong-dinh-hueTên lãnh đạo đảng và nhà nước
547xahoi-dansuTừ khóa nhạy cảm về chính trị
548xa-hoi-dan-suTừ khóa nhạy cảm về chính trị
549xamhaitinhductreemTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
550xam-hai-tinh-duc-tre-emTừ khóa nhạy cảm về thuần phong mỹ tục
551xamlangTừ khóa liên quan đến chính trị
552xam-langTừ khóa liên quan đến chính trị
553xamluocTừ khóa liên quan đến chính trị
554xam-luocTừ khóa liên quan đến chính trị
555xamphamTừ khóa liên quan đến chính trị
556xam-phamTừ khóa liên quan đến chính trị
557xichquyLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
558xich-quyLiên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quốc phòng, ngoại giao của đất nước
559xishaTừ khóa nhạy cảm về chính trị
560xocdiaTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
561xoc-diaTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
562xócđĩaTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
563xóc-đĩaTừ khóa nhạy cảm liên quan đến cờ bạc
564yenminhLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam
565yen-minhLiên quan đến tên khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biên, vùng biển Việt Nam

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Lê Xuân Hảo

Lê Xuân Hảo

X️in chào, mình là Xuân Hảo 👋 👋 👋
Mình đang công tác tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TINO, hy vọng các thông tin mà mình viết hoặc chia sẻ ở đây có ích cho bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ nhé !. ✌️ ✌️

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.