Di chuyển MySql sang MariaDB

Word Image 99

Bạn đã quyết định chuyển từ MySQL sang MariaDB, nhưng bạn hơi lo lắng. Điều băn khoăn nhất là việc upgrade lên MariaDB có làm hỏng database hay không? Đừng lo lắng, vì MariaDB được thiết kế để thay thế cho MySQL. Bạn sẽ có thể cài đặt MariaDB trên máy chủ MySQL của bạn và sau đó MariaDB sẽ hoạt động mà không gặp phải sợ cố nào.

Tuy nhiên an toàn vẫn là trên hết, chúng ta nên backup lại toàn bộ database  để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra. Để backup toàn bộ database MySql bạn có thể dùng lệnh sau:

mysqldump -u root -p -–all-databases > alldb.sql

Sau khi đã tạo file backup toàn bộ database trên  MySql bạn  thực hiện tiếp các bước dưới đây để thực hiện upgrade sang MariaDB

 1.  Cài đặt repo
  Chạy lệnh sau để thiết lập repo cho MariaDB, chú ý thay đổi phiên bản MariaDB mong muốn
  curl -sS https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup |
    sudo bash -s -- --mariadb-server-version="mariadb-10.3"

   

 2. Update package
  # Đối với CentOS, redhat, fedora
  yum update -y
  
  # Đối với dùng debian, ubuntu
  sudo apt-get update

   

 3. Stop MySql
  service mysql stop
  hoặc
  systemctl stop mysql

   

 4. Cài đặt MariaDB
  # Đối với CentOS, redhat, fedora 
  yum install MariaDB-server MariaDB-client -y
  
  # Đối với dòng debian, ubuntu
  sudo apt install mariadb-server -y
 5. Kiểm tra hoạt động sau khi cài đặt kết thúc
  mysql_upgrade

  Sau khi thực hiện kiểm tra cài đặt bằng lệnh trên, nếu không có lỗi gì xảy ra bạn có thể tiến hành khởi động MariaDB để sử dụng.

  systemctl start mariadb
  
  hoặc 
  
  service mariadb start
  

   

Chúc bạn may mắn.

Exit mobile version