fbpx

Custom fields (Trường tuỳ chỉnh cho tác vụ)

QUẢNG CÁO

Khách hàng đang sử dụng gói Bitrix24 Professional plan có thể thêm được custom fields (trường tùy chỉnh cho tác vụ).

Quan trọng: bạn phải có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Bitrix24 (là một trong những tài khoản quản trị viên) để truy cập tùy chọn này. Chỉ cần nhấp vào ‘Create new task’ (tạo tác vụ mới), cuộn xuống dưới cùng và tạo trường tùy chỉnh.

Custom fields (Trường tuỳ chỉnh cho tác vụ) 6

Các loại custom field sau được hỗ trợ cho các tác vụ:

  • String (Văn bản) – cho phép người dùng nhập một lượng nhỏ văn bản bên trong trường của tác vụ.
  • Number (Số) – cho phép người dùng thêm số (ví dụ: số lượng, giá, chi phí, v.v.) vào trường của nhiệm vụ .
  • Date\time (Ngày\giờ) – chọn ngày và giờ cho trường tác vụ (ví dụ: ngày sản phẩm sẵn sàng để đi giao, ngày diễn ra sự kiện được kết nối, v.v.)
  • True\False (Đúng\sai) – đưa ra lựa chọn trong số hai giá trị – có và không (ví dụ: không có hoặc có bất kỳ điều kiện, đối tượng nào. v.v.)

Các trường tùy chỉnh mới có thể được đánh dấu là Required (bắt buộc) và/hoặc Multiple (nhiều).

Custom fields (Trường tuỳ chỉnh cho tác vụ) 7
Trường hợp bạn chọn Multiple (nhiều), Bitrix24 sẽ cho phép bạn thêm nhiều giá trị vào cùng một trường. Bạn chỉ việc nhấp vào Add để thêm mới 1 hàng. Hãy xem ví dụ dưới đây khi mình chọn Multiple nhé:
Custom fields (Trường tuỳ chỉnh cho tác vụ) 8

Các trường bắt buộc (Required fields) sẽ được đánh dấu bằng hoa thị màu đỏ (*) trong biểu mẫu nhiệm vụ, có nghĩa là người dùng sẽ không thể lưu tác vụ mà không điền thông tin vào trường này. Nhiều tùy chọn trường tùy chỉnh sẽ được hiển thị với tùy chọn “thêm” cho phép thêm nhiều giá trị vào cùng một trường.

Các trường tùy chỉnh đã thêm sẽ có sẵn cho người dùng tài khoản Bitrix24 trong công ty. Lưu ý quan trọng: nếu bạn đã lưu trường tùy chỉnh mới theo yêu cầu – người dùng tài khoản của bạn sẽ không thể tạo tác vụ mới mà không điền vào trường tác vụ này.

Bạn sẽ tìm thấy một bánh răng cài đặt bên cạnh tùy chỉnh mới đã thêm – có 2 tùy chọn khả dụngCustom fields (Trường tuỳ chỉnh cho tác vụ) 9

  • set field set to all users (áp dụng cho tất cả người dùng): bạn có thể chia sẻ trường tuỳ chỉnh cho tác vụ mới tạo với tất cả nhân viên. Quan trọng: nếu những người dùng khác đã thiết lập cấu hình biểu mẫu tác vụ của riêng họ, thao tác này sẽ xóa cài đặt của họ và áp dụng thiết lập của bạn cho tất cả mọi người.
  • enable field dragging (bật tính năng kéo thả): bạn sẽ có thể kéo thả để sắp xếp lại thứ tự các trường tùy chỉnh mới.
Quan trọng: Custom field cho tác vụ không thể xuất dữ liệu. 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.