fbpx

[CRM] Thùng Rác CRM (CRM Recycle Bin)

QUẢNG CÁO

Thùng Rác CRM (CRM Recycle Bin)

Khi bạn xóa một phần tử CRM, nó không bị xóa mà không thể phục hồi được. Trước tiên, nó sẽ chuyển đến Thùng rác CRM . Tại đây, bạn có thể xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục một phần tử CRM.

Các địa chỉ liên hệ, công ty, thỏa thuận và khách hàng tiềm năng được chuyển vào thùng rác trước.

Cách hoạt động

Nhấp vào CRM> Thùng rác .

crmrecycle1.png

Danh sách phần tử chứa tất cả thông tin về các phần tử bị xóa: ID, Tên, loại phần tử, khi nào nó bị xóa và ai đã xóa nó.

crmrecycle2.png

Mỗi người dùng chỉ có thể xem những phần tử đã bị xóa bởi người dùng này. Quản trị viên có quyền truy cập vào tất cả các phần tử đã xóa.

Bạn có thể lọc các phần tử theo ngày, loại, v.v. Ví dụ: xem các khách hàng tiềm năng đã bị xóa trong tuần này.

 crmrecycle3.png

Bất kỳ phần tử nào có thể bị xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục.

crmrecycle4.png

Chỉ quản trị viên mới có thể xóa vĩnh viễn các phần tử.

Tùy chọn khôi phục có sẵn cho Start +, CRM +, Standard và người đăng ký gói Professional .

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.