fbpx

[CRM] Thêm sản phẩm vào danh mục (Add products to the catalog)

QUẢNG CÁO

Thêm sản phẩm vào danh mục

Trong Bitrix24, bạn có thể thêm sản phẩm mới vào danh mục một cách dễ dàng.

Cách thêm sản phẩm mới

Đi tới phần CRM > Sản phẩm > nhấp vào Thêm sản phẩm đơn giản .

addproduct1.jpg

Hoàn thành các trường phần Thông số chung .

addproduct2.jpg

Tải ảnh lên, ghi rõ Giá bán lẻ , Số lượng Đơn vị đo lường .

addproduct3.jpg

Trong phần Thuộc tính , bạn có thể thêm các chi tiết bổ sung về sản phẩm. Ví dụ: bạn có thể chọn một phần mà sản phẩm sẽ được thêm vào. Lưu ý rằng bạn có thể thêm một sản phẩm vào nhiều phần cùng một lúc.

addproduct4.jpg

Bạn có thể thêm bất kỳ trường tùy chỉnh nào vào phần Thuộc tính bằng cách nhấp vào nút Nút tạo trường và chọn loại trường (fields).

addproduct5.jpg

Nhập tên trường và nhấp vào Lưu .

addproduct6.jpg

Giờ đây, bạn có thể chọn ngày phát hành sản phẩm.

addproduct7.jpg

Nhấp vào Lưu để lưu tất cả các thay đổi.

addproduct8.jpg

Sản phẩm được thêm thành công vào danh mục của bạn.

addproduct9.jpg

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng danh mục mới, bạn luôn có thể chuyển sang danh mục cũ. Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến > Cài đặt> Thông số cửa hàng trực tuyến .

addproduct10.jpg

Đi tới tab Danh mục sản phẩm > vô hiệu hóa Bật biểu mẫu chi tiết sản phẩm mới .

addproduct11.jpg

Cách thêm các phần trong thẻ sản phẩm

trong khi làm việc với một sản phẩm, bạn có thể thêm các phần mới với thông tin về sản phẩm. Để tạo một khối mới với các tính năng của sản phẩm, hãy nhấp vào  Create section.

create_section.jpg

Chỉ định tên cho phần mới và thêm trường bằng các nút Chọn trường Tạo trường.

new_section.jpg

Bạn có thể di chuyển các phần bên trong thẻ.

move_section.jpg

Nhấp vào Chế độ xem hồ sơ để đặt lại cài đặt trước đó hoặc đặt chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên.

profile_view.jpg

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.