fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[CRM] Quy tắc tự động hóa trong CRM: Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao tôi không có quyền truy cập vào các quy tắc tự động hóa?

Các quy tắc tự động hóa CRM có sẵn cho người đăng ký gói CRM +, Standard và Professional .

2. Quy tắc tự động hóa được chạy tại thời điểm nào?

Bạn thêm quy tắc tự động hóa vào một giai đoạn giao dịch/trạng thái khách hàng tiềm năng nhất định. Khi giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng đạt đến giai đoạn/trạng thái này, quy tắc tự động hóa sẽ được chạy.

3. Quy tắc tự động hóa có thể được kích hoạt bởi một sự kiện liên quan đến thẻ trong CRM không? Ví dụ: một nhiệm vụ đã được tạo hoặc một trường đã được hoàn thành.

Không. Quy tắc tự động hóa không theo dõi các sự kiện trong thẻ CRM. Nó chỉ theo dõi các thay đổi giai đoạn/trạng thái.

4. Tôi đã thêm quy tắc tự động hóa vào một giai đoạn/trạng thái với các giao dịch/khách hàng tiềm năng hiện có. Nhưng quy tắc tự động hóa không chạy. Tại sao?

Nếu một Khách hàng tiềm năng đã được chuyển đến giai đoạn/trạng thái trước khi quy tắc tự động hóa được thêm vào, quy tắc tự động hóa sẽ không chạy.

5. Tôi đã chuyển một khách hàng sang giai đoạn/trạng thái tiếp theo, nhưng không phải tất cả các quy tắc tự động hóa được thêm vào các giai đoạn/trạng thái trước đó đã được thực thi. Điều gì xảy ra trong trường hợp này?

Sau khi bạn chuyển khách hàng sang trạng thái/giai đoạn tiếp theo, tất cả các quy tắc chưa được thực thi sẽ bị dừng lại.

6. Các quy tắc tự động hóa được thêm vào toàn bộ Tài khoản Bitrix24 hay riêng cho từng nhân viên?

Bạn thêm các quy tắc tự động hóa cho toàn bộ Tài khoản Bitrix24. Bạn có thể thêm các quy tắc tự động hóa khác nhau cho các đường dẫn giao dịch khác nhau.

7. Ai có thể định cấu hình các quy tắc tự động hóa?

Tất cả người dùng có quyền truy cập thích hợp. Bạn có thể đọc thêm về quyền truy cập vào các quy tắc tự động hóa trong bài viết – Quy tắc tự động hóa CRM.

8. Tôi có thể thêm một số quy tắc tự động hóa vào một giai đoạn/trạng thái không?

Tất nhiên là có. Bạn cũng có thể chỉ định các điều kiện để chạy từng quy tắc tự động hóa.

9. Tôi có thể định cấu hình quy tắc tự động hóa để quy tắc đó sẽ được chạy với độ trễ không?

Bạn hoàn toàn có thể. Thời gian trễ tối thiểu là 10 phút.

10. Nếu tôi đã thêm một số quy tắc tự động hóa vào một trạng thái/giai đoạn, thì các quy tắc tự động hóa này sẽ chạy tuần tự hay đồng thời?

Đồng thời nếu tất cả các quy tắc này có cùng điều kiện để chạy (ví dụ: “ngay lập tức”).

11. Tôi có thể sử dụng các quy tắc tự động hóa để thêm thông tin có trong các trường của công ty/địa chỉ liên hệ vào giao dịch không?

Có, bạn có thể. Để xem danh sách các trường có sẵn, hãy nhấp vào khi định cấu hình quy tắc tự động hóa.

automation1.jpg

12. Làm cách nào để biết rằng quy tắc tự động hóa đã được chạy?

Mở biểu mẫu phần tử và nhấp vào Tự động hóa . Quy tắc tự động hóa đã được chạy được đánh dấu bằng dấu kiểm màu xanh lục.

[CRM] Quy tắc tự động hóa trong CRM: Câu hỏi thường gặp 3

13. Các biểu tượng khác nhau trong quy tắc tự động hóa có ý nghĩa gì?

Dấu kiểm màu xanh lục có nghĩa là quy tắc tự động hóa đã được chạy. Biểu tượng màu đỏ có nghĩa là một hành động chưa được hoàn thành. Bạn có thể di chuột qua biểu tượng để xem thông tin bổ sung về lỗi.

[CRM] Quy tắc tự động hóa trong CRM: Câu hỏi thường gặp 4

Biểu tượng hình tròn màu xanh lam có nghĩa là quy tắc tự động hóa chưa được chạy. Ví dụ: có thể có độ trễ được chỉ định trong cài đặt quy tắc tự động hóa.

14. Trong những trường hợp nào, quy tắc tự động hóa sẽ không được chạy?

Quy tắc tự động hóa sẽ không được chạy nếu thỏa thuận/giao dịch (deal) hoặc khách hàng tiềm năng:

  • đã được nhập từ tệp .csv;
  • đã được tạo từ đơn đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến;
  • đã được tạo bằng cách sử dụng quy tắc tự động hóa hoặc quy trình làm việc khác.

15. Khi định cấu hình quy tắc tự động hóa, bạn có thể chọn VÀ hoặc HOẶC trong các điều kiện. Nó hoạt động như thế nào?

Điều kiện có thể bao gồm một số phần, được phân tách bằng AND. Nếu phần bất kỳ nào không khớp, quy tắc sẽ không được chạy. Nếu các phần này được phân tách bằng HOẶC và phần đầu tiên không khớp, phần thứ hai sẽ được kiểm tra. Nếu bất kỳ phần nào khớp, quy tắc sẽ được chạy.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist