fbpx

[CRM] Làm việc với các thuộc tính của sản phẩm (Product Variants)

QUẢNG CÁO

Làm việc với các thuộc tính của sản phẩm (Product Variants)

Khi thêm một sản phẩm vào danh mục, bạn có thể thêm một số loại khác nhau của sản phẩm này. Biến thể là một tùy chọn giúp bạn chỉ định các thông số bổ sung của sản phẩm (màu sắc, kích thước, v.v.). Ví dụ: áo phông có thể có một số biến thể – áo phông xanh lá cây cỡ M, áo phông xanh cỡ L, v.v.

Cách hoạt động

Để thêm một biến thể sản phẩm mới , chuyển đến CRM> Sản phẩm .

variant1.jpg

Chọn sản phẩm.

variant2.jpg

Nhấp vào Nút tạo thuộc tính biến thể (Product Variants)  và chọn một trong các tùy chọn.

variant3.jpg

Chỉ định tên trường và thêm mục danh sách . Nhấp vào Lưu .

variant3.jpg

Chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính biến thể (Product Variant)

Nếu bạn vô tình tạo biến thể tài sản, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nó sau này. Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến >  di chuột qua nút Danh mục thương mại > nhấp vào Thuộc tính SKU .

variant8.jpg

Tìm thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa > nhấp vào nút “xem” > chọn hành động bạn cần.

variant9.jpg

Nhấp vào Thêm biến thể (Add Variants).

variant5.jpg

Một bản sao của sản phẩm sẽ là tạo. Giờ đây, bạn có thể chỉ định các tham số bổ sung của nó.

variant6.jpg

Nhấp vào Lưu khi bạn đã định cấu hình các thông số bổ sung.

variant7.jpg

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.