fbpx

[CRM] Hợp nhất thỏa thuận (Merge deals)

QUẢNG CÁO

Hợp nhất giao dịch

Đôi khi bạn có thể thấy mình ở trong tình huống khi bạn cần hợp nhất một số giao dịch. Ví dụ: một khách hàng đã gửi cho bạn email về việc mua một chiếc áo sơ mi và sau đó gọi cho bạn để cho bạn biết một số thông tin bổ sung về màu sắc. Kết quả là bạn có hai giao dịch liên quan đến cùng một khách hàng và sản phẩm.

Giao dịch hợp nhất sẽ không khả dụng nếu bạn không có quyền truy cập để cập nhật và xóa bản ghi. Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Để hợp nhất các giao dịch, hãy nhấp vào CRM> Giao dịch> Danh sách .

mergeeals1.jpg

Chọn giao dịch mà bạn muốn hợp nhất> chọn tùy chọn Hợp nhất trong menu tác vụ.

mergeeals2.jpg

Trước khi hợp nhất các giao dịch, bạn cần chọn một giao dịch sẽ được sử dụng làm giao dịch cơ bản.

mergeeals3.jpg

Bạn có thể thấy kết quả hợp nhất ở bên trái.

mergeeals4.jpg

Một trường có thể có các giá trị khác nhau khi hợp nhất các giao dịch. Chọn một trong những bạn muốn được thêm vào kết quả hợp nhất.

mergeeals5.jpg

Bạn không cần phải làm điều đó nếu các trường có cùng giá trị.

mergeeals6.jpg

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Hợp nhất và các giao dịch sẽ được hợp nhất.

mergeeals7.jpg

Giá trị trường được chọn khi hợp nhất giao dịch sẽ được sử dụng trong giao dịch mới này.

mergeeals8.jpg

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.