fbpx

[CRM] Hóa đơn (Invoices)

QUẢNG CÁO

Hóa đơn (Invoices)

Khi bạn đã chốt thỏa thuận thành công, bạn cần tạo hóa đơn.

bill1.jpg

Trạng thái hóa đơn

Hóa đơn trong Bitrix24 có thể ở các trạng thái khác nhau. Ví dụ: khi bạn đã tạo hóa đơn, hóa đơn đó có trạng thái “Mới”. Khi bạn đã gửi nó cho một khách hàng, nó có trạng thái “Đã gửi cho khách hàng”. Có hai trạng thái cuối cùng: “Đã trả tiền” và “Chưa thanh toán”.

bill2.jpg

Bạn có thể định cấu hình các trạng thái hóa đơn trong phần CRM > Cài đặt> Điểm bắt đầu> Trạng thái và menu thả xuống> Trạng thái hóa đơn .

 Chemicals3.png

Đọc thêm về các trạng thái và danh sách thả xuống trong bài viết – Các điểm dừng và trình đơn thả xuống (danh sách lựa chọn) .

Chế độ xem danh sách, kanban và chế độ xem báo cáo

Mở Phần CRM > Hóa đơn> Danh sách để xem danh sách hóa đơn.

bill3.jpg

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chế độ xem Kanban .

bill4.jpg

Đọc thêm về chế độ xem Kanban trong bài viết – Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM .

Để chuyển sang chế độ xem Báo cáo , bạn cần chuyển đến Phân tích CRM> Báo cáo của tôi> Hóa đơn .

billrep1.jpg

Đọc về các báo cáo trong bài viết – Báo cáo phân tích hóa đơn (trang tổng quan) .

Các tác vụ khả dụng

Mở menu tác vụ để xem, chỉnh sửa, sao chép, xóa hóa đơn.

bill5.jpg

Nhấp vào nút bánh răng cưa để xuất hóa đơn và truy cập các mẫu hóa đơn định kỳ.

bill6.jpg

Đọc thêm trong các bài viết này – Xuất dữ liệu CRM Hóa đơn định kỳ .

Để tạo hóa đơn mới, hãy nhấp vào nút Tạo hóa đơn .

bill7.jpg

Bạn có thể đọc về tất cả các cách tạo hóa đơn trong bài viết – Cách tạo hóa đơn .

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.