[CRM] Hóa đơn định kỳ

Word Image 99

Hóa đơn định kỳ

Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard Professional .

Nếu thường xuyên tạo cùng một hóa đơn, bạn có thể tạo hóa đơn đó theo định kỳ. Bitrix24 sẽ tự động tạo hóa đơn này.

Cách tạo hóa đơn định kỳ

Chuyển đến phần CRM > Hóa đơn> Tạo hóa đơn .

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo hóa đơn trong bài viết – Cách tạo hóa đơn .

Cuộn xuống phần Định kỳ thanh toán > bật tùy chọn Lập hóa đơn định kỳ .

Tiếp theo, bạn cần chỉ định các thông số của hóa đơn định kỳ.

Loại lặp lại

Tại đây, bạn cần chọn tần suất tạo hóa đơn định kỳ.

Tham số lặp lại (Recurrence parameters)

Trước hết, hãy chỉ định ngày rằng hóa đơn sẽ được lập định kỳ sau đó.

Tiếp theo, chỉ định ngày ngừng lập hóa đơn bằng cách sử dụng mẫu này.

Nếu không có ngày kết thúc được chọn, hóa đơn sẽ được tạo liên tục. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định số lần lặp lại, sau đó hóa đơn sẽ không được tạo nữa.

Ngày đến hạn thanh toán

Bạn có thể chỉ định khi nào khách hàng cần thanh toán hóa đơn .

Sau khi định cấu hình xong các thông số (configuring the parameters), bạn sẽ thấy thông tin ngắn gọn: khi nào hóa đơn tiếp theo sẽ được tạo.

Đã xong! Bạn đã định cấu hình thành công hóa đơn định kỳ.

Gửi hóa đơn đến email của khách hàng

Trước hết, bạn cần chỉ định địa chỉ email của người thanh toán và người bán để sử dụng tùy chọn này.

Tiếp theo, bật tùy chọn gửi hóa đơn tới e-mail của khách hàng để tự động gửi hóa đơn đến email của người thanh toán. Bạn có thể chọn một trong các mẫu tin nhắn của mình hoặc tạo một mẫu mới.

Xem danh sách các hóa đơn định kỳ

Đi tới CRM phần > Hóa đơn > nhấp vào nút bánh răng cưa > Mẫu hóa đơn định kỳ .

Trong phần này, bạn sẽ thấy danh sách các hóa đơn định kỳ, bao gồm thông tin về số lượng hóa đơn đã được tạo và ngày của hóa đơn tiếp theo.

Bài viết được đề xuất

Exit mobile version