fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[CRM] Hóa đơn định kỳ

Hóa đơn định kỳ

Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard Professional .

Nếu thường xuyên tạo cùng một hóa đơn, bạn có thể tạo hóa đơn đó theo định kỳ. Bitrix24 sẽ tự động tạo hóa đơn này.

Cách tạo hóa đơn định kỳ

Chuyển đến phần CRM > Hóa đơn> Tạo hóa đơn .

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo hóa đơn trong bài viết – Cách tạo hóa đơn .

recringinvoice1.jpg

Cuộn xuống phần Định kỳ thanh toán > bật tùy chọn Lập hóa đơn định kỳ .

recringinvoice2.jpg

Tiếp theo, bạn cần chỉ định các thông số của hóa đơn định kỳ.

Loại lặp lại

Tại đây, bạn cần chọn tần suất tạo hóa đơn định kỳ.

  • Ngày – chỉ định số ngày và chọn nếu đó sẽ là ngày làm việc hoặc ngày theo lịch.recurringinvoice3.jpg
  • Tuần – ví dụ: tạo hóa đơn định kỳ hai tuần một lần vào các ngày Thứ Tư .recurringinvoice4.jpg
  • Tháng – ví dụ, tạo hóa đơn định kỳ vào mỗi ngày làm việc đầu tiên hoặc ngày theo lịch mỗi tháng. Hoặc, ví dụ: bạn có thể chọn một tùy chọn khác và tạo hóa đơn vào mỗi Thứ Hai đầu tiên của hàng tháng.  recringinvoice5.jpg
  • Năm – tương tự như tùy chọn Tháng .recringinvoice6.jpg

Tham số lặp lại (Recurrence parameters)

Trước hết, hãy chỉ định ngày rằng hóa đơn sẽ được lập định kỳ sau đó.

recurringinvoice7.jpg

Tiếp theo, chỉ định ngày ngừng lập hóa đơn bằng cách sử dụng mẫu này.

recurringinvoice8.jpg

Nếu không có ngày kết thúc được chọn, hóa đơn sẽ được tạo liên tục. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định số lần lặp lại, sau đó hóa đơn sẽ không được tạo nữa.

Ngày đến hạn thanh toán

Bạn có thể chỉ định khi nào khách hàng cần thanh toán hóa đơn .

recurringinvoice10.jpg

Sau khi định cấu hình xong các thông số (configuring the parameters), bạn sẽ thấy thông tin ngắn gọn: khi nào hóa đơn tiếp theo sẽ được tạo.

recurringinvoice10.jpg

Đã xong! Bạn đã định cấu hình thành công hóa đơn định kỳ.

Gửi hóa đơn đến email của khách hàng

Trước hết, bạn cần chỉ định địa chỉ email của người thanh toán và người bán để sử dụng tùy chọn này.

recurringinvoice11.jpg

Tiếp theo, bật tùy chọn gửi hóa đơn tới e-mail của khách hàng để tự động gửi hóa đơn đến email của người thanh toán. Bạn có thể chọn một trong các mẫu tin nhắn của mình hoặc tạo một mẫu mới.

recurringinvoice12.jpg

Xem danh sách các hóa đơn định kỳ

Đi tới CRM phần > Hóa đơn > nhấp vào nút bánh răng cưa > Mẫu hóa đơn định kỳ .

recurringinvoice13.jpg

Trong phần này, bạn sẽ thấy danh sách các hóa đơn định kỳ, bao gồm thông tin về số lượng hóa đơn đã được tạo và ngày của hóa đơn tiếp theo.

recurringinvoice14.jpg

Bài viết được đề xuất

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist