fbpx

[CRM] Địa chỉ của khách hàng trong hóa đơn

QUẢNG CÁO

Địa chỉ của khách hàng trong hóa đơn

Để chỉ định địa chỉ của công ty hoặc địa chỉ liên hệ trong hóa đơn, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1. Cung cấp thông tin về công ty của bạn

Đọc thêm trong bài viết – Chi tiết công ty của tôi .

Mở CRM phần > nhấp vào Khác> Cài đặt> Chi tiết công ty của tôi .

details2.png

Cung cấp thông tin chung về công ty của bạn > cuộn xuống phần Chi tiết và nhấp vào Thêm> Công ty .

mycompany10.png

Thêm tên công ty, địa chỉ và chi tiết ngân hàng và nhấp vào Lưu .

mycompany4.png

Lưu ý rằng có bốn loại địa chỉ có sẵn: Đường phố, Địa chỉ hợp pháp, Đã đăng ký và Địa chỉ thụ hưởng. Khi bạn nhập địa chỉ công ty của mình, hãy ghi nhớ loại địa chỉ bạn đã chọn. Bạn sẽ cần thông tin này khi định cấu hình biểu mẫu in hóa đơn/báo giá trong phần Tùy chọn thanh toán.

Bước 2. Chỉ định địa chỉ của khách hàng

Trước hết, bạn cần tạo công ty/địa chỉ liên hệ . Mở phần CRM > nhấp vào Công ty> Thêm . Trong trường hợp bạn cần tạo một liên hệ, hãy nhấp vào Danh bạ> Thêm .

details1.png

Cung cấp thông tin chung về công ty/contact > cuộn xuống phần Chi tiết và nhấp vào Thêm .

details3.png

Thêm công ty/tên liên hệ, địa chỉ và chi tiết ngân hàng (nếu cần) và nhấp vào Lưu .

details4.png

Lưu ý rằng có bốn loại địa chỉ có sẵn: Đường phố, Địa chỉ hợp pháp, Đã đăng ký và Địa chỉ thụ hưởng. Khi bạn nhập địa chỉ công ty/liên hệ, hãy ghi nhớ loại địa chỉ bạn đã chọn. Bạn sẽ cần thông tin này khi định cấu hình biểu mẫu in hóa đơn/báo giá trong phần Tùy chọn thanh toán.

Bước 3. Tạo/chỉnh sửa tùy chọn thanh toán

Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong CRM  > Khác> Cài đặt> Tùy chọn thanh toán> Hệ thống thanh toán .

details5.png

Chọn hệ thống thanh toán bạn muốn chỉnh sửa > nhấp vào Người riêng tư> Hiển thị tất cả các trường và chọn loại địa chỉ bạn đã chọn ở Bước 2.

details6.png

Bạn có thể thêm địa chỉ công ty của mình giống nhau cách  trong phần Người bán . Ngoài ra, bạn có thể thêm logo, chữ ký và chi tiết ngân hàng vào đó.

Bước 4. Tạo hóa đơn

Tạo hóa đơn mới . Trong phần Phương thức Thanh toán >  Biểu mẫu in hóa đơn , chọn tùy chọn thanh toán mà bạn đã tạo hoặc chỉnh sửa và trong Chi tiết công ty, hãy chọn công ty bạn cần cho hóa đơn của mình.

details7.png

địa chỉ sẽ xuất hiện trong hóa đơn đã tạo.

details8.png

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.