fbpx

[CRM] Chế độ xem lịch cho khách hàng tiềm năng (leads) và thỏa thuận(deal)

QUẢNG CÁO

Chế độ xem lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch

Sử dụng chế độ xem Lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch để đánh giá khối lượng công việc của bạn vào một ngày nhất định.

Calendar1.png
Chế độ xem lịch đặc biệt hữu ích cho việc bán dịch vụ. Bạn luôn có thể kiểm tra các nguồn lực hoặc sự sẵn sàng của nhân viên vào một ngày nhất định để lập lịch trình chính xác cho khách hàng.
Đọc thêm về tài nguyên Đặt chỗ .

Cài đặt chế độ xem lịch

Chế độ xem lịch có một số cài đặt quan trọng:

Calendar2.png
    • Chọn khoảng thời gian được hiển thị – Ngày , Tuần hoặc Tháng .
    • Chọn một kiểu sắp xếp sẽ được sử dụng.
Bạn có thể sắp xếp khách hàng tiềm năng theo ngày họ được Tạo . Bạn có thể sắp xếp các giao dịch theo ngày mà chúng được Tạo vào hoặc Hoàn thành vào . Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bất kỳ trường tùy chỉnh Ngày / Giờ hoặc Đặt trước Tài nguyên nào .

Ví dụ về cách sử dụng chế độ xem lịch

Chế độ xem lịch rất hữu ích khi bạn muốn xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành vào một ngày nhất định và phân tích thông tin này. Ví dụ: thật dễ dàng để xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành khi bạn thực hiện một chương trình khuyến mại.

Calendar3.png
Chỉ cần nhấp vào một ngày để thêm khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.