[CRM] Chế độ tính tổng số tiền

Word Image 99

Chế độ tính tổng số tiền

Trong thẻ giao dịch, có hai chế độ tính tổng số tiền:

  • Thủ công – điền thủ công vào trường Số tiền và đơn vị tiền tệ trong biểu mẫu giao dịch. Sản phẩm cũng có thể được thêm vào thỏa thuận.
  • Tự động – hệ thống tự động tính toán tổng số tiền của giao dịch dựa trên giá sản phẩm đã chọn.

Bạn có thể tự mình lựa chọn chế độ tính toán phù hợp tùy trường hợp.

Chế độ tính tổng số tiền thủ công là hoàn hảo khi bạn mới bắt đầu làm việc với khách hàng. Ví dụ, bạn đang bắt đầu một dự án mới cho một khách hàng, bạn đã có một cuộc họp với họ, nhưng khối lượng công việc vẫn chưa được làm rõ. Bạn có thể nhập số tiền gần đúng theo cách thủ công để bắt đầu làm việc với khách hàng, tìm nhà thầu và nhà cung cấp, v.v. Sau khi số lượng công việc, vật liệu và sản phẩm cần thiết được thảo luận với khách hàng, bạn có thể chọn sản phẩm trong biểu mẫu thỏa thuận và tính tổng số tiền tự động.

Cách chuyển chế độ tính tổng số tiền

Theo mặc định, tổng số tiền của giao dịch được tính toán tự động dựa trên giá của các sản phẩm đã chọn.

Để chuyển sang chế độ thủ công, bạn chỉ cần nhấp vào trường Số tiền và đơn vị tiền tệ > chỉnh sửa số tiền> nhấp vào  .

Để chuyển về chế độ tính toán tự động, hãy chỉnh sửa các sản phẩm trong biểu mẫu giao dịch hoặc nhấp vào nút bánh răng bên cạnh trường Số tiền và đơn vị tiền tệ > Bật tính năng tự động tính tổng giao dịch .

Chế độ chuyển đổi sẽ được hiển thị trong dòng thời gian giao dịch.

Điều này đã giúp
Cảm ơn 🙂
Điều này không giúp được gì
Xin lỗi 🙁
Gửi phản hồi
Exit mobile version