[CRM] Chấm điểm bằng AI trong CRM

Word Image 99

Chấm điểm AI trong CRM

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào mà các nhà quản lý của mình tìm ra được thỏa thuận nào có nhiều cơ hội giành được hơn? Họ làm theo trực giác của mình hay họ có nhận thấy điều gì đó phổ biến trong các giao dịch đã giành được thành công?

Bitrix24 có thể phân tích dữ liệu hiện có trong CRM của bạn và hiển thị xác suất thành công cho các khách hàng tiềm năng và giao dịch mới. Ngoài ra, nó có thể cho biết những sự kiện nào ảnh hưởng đến xác suất thành công nhiều nhất.

Chấm điểm bằng AI sử dụng dữ liệu hiện có. Nhiều dữ liệu hơn có nghĩa là dự báo chính xác hơn.

Tính năng AI có sẵn cho người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional . Đọc thêm tại đây – Định giá trên đám mây .

Làm thế nào nó hoạt động

Mở CRM và chọn bất kỳ giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng nào. Ở phần trên của thẻ phần tử CRM, có nút Chấm điểm AI24 .

Trước hết, AI Chấm điểm cần đào tạo bằng cách sử dụng dữ liệu thực.

Để có được dự báo đầu tiên, bạn cần có ít nhất 2000 phần tử đóng với các hoạt động.

Sau khi kết thúc đào tạo, Bitrix24 sẽ hiển thị cho bạn xác suất thành công của khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.

Nhấp vào nút Chấm điểm AI24 để xem thêm thông tin.

Tại đây, bạn có thể xem các động lực dự báo và danh sách các sự kiện đã ảnh hưởng đến dự báo.

Tất cả các yếu tố đóng trong khối độ chính xác của mô hình dự báo được chia thành hai nhóm – nhóm đầu tiên được sử dụng để đào tạo; cái còn lại được sử dụng để xác minh dự báo. Kết quả của việc xác minh dự báo được gọi là độ chính xác của mô hình dự báo.

Hệ thống chấm điểm AI tự động lặp lại quá trình huấn luyện ba mươi ngày một lần.

Bitrix24 tính đến điều gì khi đưa ra dự báo?

  • Nguồn khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch, ngày và giờ tạo;
  • giá trị của tất cả các trường và tất cả các cập nhật của các giá trị này;
  • tổng số cuộc gọi, email và cuộc trò chuyện trên kênh mở;
  • phiên âm cuộc gọi, email, lịch sử tin nhắn;
  • đường dẫn khách hàng;
  • loại yêu cầu (lặp lại hoặc viết tắt).
Exit mobile version