[CRM] Cách tạo báo giá (quote)

Word Image 99

Cách tạo báo giá (quote)

Tạo báo giá để cho khách hàng của bạn biết về số tiền thỏa thuận tiềm năng.

Cách tạo báo giá

Bạn có thể tạo báo giá bằng các phương pháp tương tự như tạo hóa đơn.

Cách điền vào biểu mẫu báo giá mới

Biểu mẫu báo giá mới là được chia thành các khối:

Thao tác với báo giá

Vậy là bạn đã tạo thành công hóa đơn mới. Tiếp theo là gì?

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào mũi tên bên cạnh nút “Chỉnh sửa” để tạo thỏa thuận hoặc hóa đơn cho báo giá này.

Tùy chọn này có sẵn cho Start +, CRM +, Standard và chỉ những người đăng ký gói Professional .

Chọn tùy chọn mong muốn trong trình đơn thả xuống.

Exit mobile version