fbpx

[CRM] Cách tạo báo giá (quote)

QUẢNG CÁO

Cách tạo báo giá (quote)

Tạo báo giá để cho khách hàng của bạn biết về số tiền thỏa thuận tiềm năng.

quote1.png

Cách tạo báo giá

Bạn có thể tạo báo giá bằng các phương pháp tương tự như tạo hóa đơn.

Cách điền vào biểu mẫu báo giá mới

Biểu mẫu báo giá mới là được chia thành các khối:

  • Thông tin trích dẫn quote2.png

   Ở đây bạn cần thêm thông tin chung – tên, trạng thái , thời hạn thanh toán và người chịu trách nhiệm.

   Bật tùy chọn Khả dụng cho mọi người sẽ cấp quyền truy cập vào báo giá cho tất cả người dùng có vai trò CRM tương tự như người chịu trách nhiệm có.

  • Thông tin khách hàng quote3.png

   Bạn cần chỉ định một khách hàng trong khối này. Bạn có thể chọn liên hệ/công ty hiện có hoặc tạo một liên hệ/công ty mới.

   Sau đó, bạn có thể xem thông tin ngắn gọn về khách hàng đã chọn.

   quote4.png

  • Sản phẩm được báo giá quote5.png

   Chọn sản phẩm và định cấu hình chiết khấu và thuế trong khối này.

Thao tác với báo giá

Vậy là bạn đã tạo thành công hóa đơn mới. Tiếp theo là gì?

quote6.png

   • Bạn có thể in báo giá và gửi cho khách hàng qua đường bưu điện
   • In báo giá thuần túy (không có chữ ký và con dấu)
   • Tải xuống báo giá dưới dạng tệp PDF
   • Tải xuống tệp PDF thuần túy (không có chữ ký và con dấu)
   • Gửi báo giá cho khách hàng qua e-mail

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào mũi tên bên cạnh nút “Chỉnh sửa” để tạo thỏa thuận hoặc hóa đơn cho báo giá này.

Tùy chọn này có sẵn cho Start +, CRM +, Standard và chỉ những người đăng ký gói Professional .

Chọn tùy chọn mong muốn trong trình đơn thả xuống.

quote7.png

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.