fbpx

[CRM] Cách chuyển sang Bitrix24 CRM từ CRM khác hoặc từ tài khoản Bitrix24 này sang tài khoản Bitrix24 khác

QUẢNG CÁO

Mỗi công ty đều xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng của riêng mình trong quá trình làm việc. Dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu này rất quan trọng đối với hoạt động của công ty.

Vì vậy, khi một công ty quyết định chuyển sang Bitrix24, điều quan trọng là phải tiếp tục sử dụng cơ sở dữ liệu này trong Bitrix24 CRM. Bitrix24 cung cấp cho bạn một số công cụ để chuyển cơ sở dữ liệu của bạn sang Bitrix24 CRM.

Nhập dữ liệu

Bạn có thể nhập tệp .csv. Chọn tệp bạn muốn nhập, định cấu hình trường tương ứng và nhập tệp này.

Đọc thêm trong bài viết – Nhập vào Bitrix24 CRM.

Xuất dữ liệu

Nhưng nếu bạn cần chuyển cơ sở dữ liệu khách hàng của mình cho tài khoản Bitrix24 này sang tài khoản khác thì sao? Chỉ cần xuất cơ sở dữ liệu này từ tài khoản cũ của bạn rồi nhập vào tài khoản mới.

Đọc thêm trong bài viết – Xuất dữ liệu CRM .

Ứng dụng

Cách dễ nhất là sử dụng một trong những giải pháp đã có sẵn. Nhấp vào Ứng dụng (Application) > Di chuyển trong Bitrix24 (Migration in Bitrix24) và chọn một trong các ứng dụng.

[CRM] Cách chuyển sang Bitrix24 CRM từ CRM khác hoặc từ tài khoản Bitrix24 này sang tài khoản Bitrix24 khác 2

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.