fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[CRM] Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa CRM mới

Có một số quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa mới đã được thêm vào Bitrix24 CRM.

Quy tắc tự động hóa

  • Thay đổi người quan sát – quy tắc tự động hóa thay đổi người quan sát trong thẻ phần tử CRM.newautomation1.jpg
  • Thông tin nhân viên – quy tắc tự động hóa này cho phép thay thế thông tin nhân viên trong một phần tử hoặc nhiệm vụ CRM. Sau khi tạo quy tắc tự động hóa Thông tin nhân viên, hãy tạo một quy tắc tự động hóa khác ở cùng giai đoạn (ví dụ: Tác vụ ) và sẽ có tùy chọn để sử dụng thông tin nhân viên trong công việc hoặc tài liệu. newautomation2.jpg
  • Tạo, chỉnh sửa, đọc mục danh sách – quy tắc tự động hóa thực hiện hành động tương ứng với danh sách đã chọn.Đọc thêm về các danh sách trong bài viết – Danh sách.newautomation3.jpg

Trình kích hoạt

Trình kích hoạt là các hành động phía máy khách sẽ đưa quá trình xử lý trạng thái vào hoạt động. Khi trình kích hoạt bắt đầu, bản ghi CRM sẽ được đưa đến trạng thái bắt buộc, từ đó sẽ kích hoạt các quy tắc tự động hóa thích hợp.

  • Thay đổi người chịu trách nhiệm thay đổi Trường – các trình kích hoạt này theo dõi các thay đổi trong thẻ phần tử CRM. Đừng quên chọn các trường mà bạn muốn trình kích hoạt Thay đổi đã nộp theo dõi. newautomation4.jpg
  • Thanh toán đơn hàng – trigger được kích hoạt khi đơn đặt hàng liên quan đến thỏa thuận đã được thanh toán.newautomation5.jpg 
  • Thay đổi trạng thái tác vụ – Hành động được kích hoạt khi trạng thái nhiệm vụ liên kết với khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch được thay đổi. Bạn có thể chọn trạng thái tác vụ cần đạt được để kích hoạt trình kích hoạt. newautomation6.jpg

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist