fbpx

[CRM] Các kênh trong báo cáo phân tích

QUẢNG CÁO

Các kênh trong báo cáo phân tích

Kênh bán hàng được hiển thị trong báo cáo phân tích khách hàng tiềm năng, thỏa thuận (Deals) hoặc hóa đơn phản ánh số lượng yếu tố đã trải qua từng giai đoạn \ trạng thái cho kỳ báo cáo. Kênh bán hàng không hiển thị số lượng khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận ở giai đoạn cụ thể tại thời điểm hiện tại. Các yếu tố CRM (khách hàng tiềm năng, thỏa thuận, hóa đơn) được điều động giữa các cấp Kênh bán hàng tùy thuộc vào cách chúng vượt qua các giai đoạn/trạng thái trong khoảng thời gian được đặt trong báo cáo. Nói chung, cùng một khách hàng tiềm năng (hoặc thỏa thuận) vượt qua tất cả hoặc ít nhất một số cấp Kênh bán hàng trong thời kỳ báo cáo.

Ví dụ: nếu bạn có 1 khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian báo cáo đã đặt và khách hàng tiềm năng này được chuyển đổi và đã vượt qua tất cả các trạng thái:

[CRM] Các kênh trong báo cáo phân tích 5[CRM] Các kênh trong báo cáo phân tích 6

Phễu bán hàng sẽ có dạng như sau:

[CRM] Các kênh trong báo cáo phân tích 5[CRM] Các kênh trong báo cáo phân tích 8

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.