[cPanel] – Thêm tên miền chuyển hướng trong Redirects

Word Image 99

Để có thể thao tác với việc truy cập một tên miền A và sẽ được chuyển hướng sang tên miền B, buộc tên miền A của bạn cần được trỏ về Hosting và thao tác chuyển hướng sau đây sẽ được hoạt động ( Tên miền B có thể là mội địa chỉ khác không nằm trong Hosting hoặc có thể nằm cùng Hosting tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng )

Bằng cách nhấn vào Redirects để thực hiện

Bạn sẽ có giao diện thêm một loại chuyển hướng, loại chuyển hướng mà bạn cần thường có mã là 301 và 302 :
301 Redirect (Moved permanently) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) để thông báo rằng các trang web hoặc URL đã chuyển hướng vĩnh viễn sang một trang web hoặc URL khác, có nghĩa là tất cả những giá trị của trang web hoặc URL gốc sẽ chuyển hết sang URL mới.

302 Redirect (Moved temporarily) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) thể thông báo rằng trang web hoặc URL đã chuyển hướng tạm thời sang địa chỉ mới nhưng vẫn phải dựa trên URL cũ. Vì một lý do nào đó, ví dụ như bảo trì trang web chính.

Tất nhiên tùy nhu cầu sử dụng của bạn và bạn có thể chọn lựa, đồng thời bạn có thể chọn domain bạn cần chuyển hướng.
Redirects to : sẽ là nơi bạn cần điền vào đích đến khi truy cập Tên miền A => đến đích B

Bạn cũng có thể chọn lựa các hình thức chuyển hướng như :
Chỉ chuyển hướng với www.
Chuyển hướng có hoặc không có www.
Không chuyển hướng www.

Ví dụ tên miền mình có là Beeboobee.com, mình muốn khách truy cập vào tên miền này sẽ trỏ về google.com thì nhập như hình dưới và hoàn tất.

Exit mobile version