[cPanel] – Tải xuống dữ liệu sao lưu và khôi phục SSL Cert Backups

Word Image 99

Trường hợp bạn có thao tác với SSL khiến chứng chỉ bảo mật không còn hoặc một lý do nào đó mà bạn không biết tại sao website lại bị cảnh báo do chưa có SSL thì hướng dẫn này giúp bạn khôi phục lại với ngày hôm trước tốt nhất.

Chỉ đơn giản truy cập SSL Cert Backups và bạn có thể xem thông tin các bản Backup được tạo tự động , bạn có thể khôi phục hoặc tải xuống với thời gian tương ứng trên SSL Cert Backups

Lưu ý rằng thao tác này chỉ khả dụng khi bạn đã có SSL, trường hợp bạn chưa cài SSL có thể tham khảo HƯỚNG DẪN NÀY.

 

Exit mobile version