[cPanel] – Kiểm tra mã độc hoặc các vấn đề liên quan đến dữ liệu với Imunify360

Word Image 99

Lưu ý : chức năng này với mục đích hỗ trợ kiểm tra rà soát mã độc trong Hosting, điều này không có nghĩa rằng chức năng này có thể cảnh báo toàn bộ các mã độc cũng như xử lý toàn bộ các mã độc có trên Hosting, việc đảm bảo các dữ liệu sạch được tải lên Hosting là điều cần thiết thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ tự động hoặc các công cụ kiểm tra mã độc như Virustotal – điều này hoàn toàn không đúng và thậm chí có một số mã độc vượt qua cả các công cụ kiểm tra này một cách đơn giản để tấn công dữ liệu của bạn.

Bằng cách truy cập Imunify360 tại cPanel

Bạn sẽ được liệt kê các danh sách tệp đã bị nhiễm mã độc mà công cụ này có thể kiểm tra được, ( lưu ý rằng đây có thể không phải là tất cả mà công cụ này có thể đọc được với các mã độc phổ biến )

Bạn có thể xem History để biết qua các trạng thái mà công cụ đã thao tác

Bạn cũng có thể thực hiện thao tác kiểm tra với Move to quarantine hoặc xóa các tệp này, lưu ý việc xóa có thể ảnh hưởng tới dữ liệu của bạn, cân nhắc trước khi thao tác.

Exit mobile version