[cPanel] – Kiểm tra băng thông trong Bandwidth

Word Image 99

Chức năng này cho phép bạn xem việc sử dụng băng thông cho trang web của bạn. Nó cho thấy mức sử dụng băng thông trong tháng hiện tại, cũng như tổng mức sử dụng băng thông của bạn. Điều này bao gồm tất cả việc sử dụng băng thông HTTP (web) và POP (thư). Điều này cũng có thể bao gồm việc sử dụng băng thông FTP nếu quản trị viên hệ thống của bạn kích hoạt ghi nhật ký băng thông FTP.

Lưu ý rằng tại TinoHost không giới hạn băng thông nên các thông tin này thường mang tính chất tham khảo.

Bạn có thể kiểm tra mức sử dụng theo biểu đồ trong 24h, trong tuần hoặc trong năm.

Exit mobile version