[cPanel] – Forwarders

Word Image 99

Để có thể nhận mail về một địa chỉ khác, Forwarders là một sự lựa chọn tốt trong trường hợp này,
Ví dụ : Email tên miền của bạn là Admin@domain.com và bạn muốn khi ai đó gửi vào địa chỉ này thì bạn cũng sẽ nhận được tại Email hello12312@gmail.com thì hướng dẫn này sẽ giúp cho bạn.

Tại cPanel truy cập đến mục Forwarders

Nhấn Add Forwarder để thêm mới chuyển tiếp

Điền vào thông tin địa chỉ Email mà bạn muốn chuyển, và điền thông tin Email mà bạn muốn nhận được. Nhấn Add Forwarder để tạo.

Như vậy là bạn đã hoàn tất.

Exit mobile version