[cPanel] – Email Accounts

Word Image 99

Để có thể có một tài khoản Email theo tên miền, bạn cần tạo cho mình 1 tài khoản trong quản trị dịch vụ với hướng dẫn sau :

Tại trang quản trị truy cập Email Accounts

Nhấn Create để tạo mới Email Account

Điền vào thông tin Email Account mà bạn cần tạo, mật khẩu nên được đặt ở độ khó cao và nhấn Create để hoàn tất.

Như vậy là bạn đã tạo xong tài khoản Email.

Exit mobile version