[cPanel] – Chặn địa chỉ IP với IP Blocker

Word Image 99

Tính năng này sẽ cho phép bạn chặn một loạt địa chỉ IP để ngăn các IP này truy cập trang web của bạn. Bạn cũng có thể nhập một tên miền đủ điều kiện và Trình quản lý từ chối IP sẽ cố gắng giải quyết nó thành một địa chỉ IP cho bạn.

Sau khi đã chặn IP bạn cũng có thể xem lại tại phần Currently-Blocked IP để kiểm tra và giám sát.

Exit mobile version