fbpx

Connect Google Drive – Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website.

QUẢNG CÁO

TinoScript có tích hợp sẵn rclone , bạn có thể kết nối với google drive bằng vài bước để thiết lập backup hàng ngày cho VPS lên google drive. Bạn thực hiện theo các bước sau :

 

Trên menu bạn nhập số 11 và Enter.      (11) Backup/Restore From Google Drive)

Connect Google Drive - Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website. 9

 

Tiếp theo bạn chọn  1 và bấm Enter.  “1) Connect Google Drive”

Connect Google Drive - Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website. 10

 

 

Hệ thống sẽ tạo ra một link để xác minh sở hữu tài khoản google, bạn copy link này và dán vào trình duyệt web.

Connect Google Drive - Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website. 10

 

Tại đây bạn chọn email cần cấp quyền google drive .

Connect Google Drive - Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website. 12

 

Tiếp theo bạn bấm đồng ý cấp quyền truy cập google drive đối với email này.

 

Connect Google Drive - Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website. 13

Cuối cùng hệ thống sẽ tự tạo ra một mã ứng dụng để truy cập tới google drive, bạn copy mã này và pates vào trình ssh VPS.

Connect Google Drive - Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website. 14

 

Bạn pass mã ứng dụng giống như hình và enter.

Connect Google Drive - Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website. 15

 

Hệ thống sẽ check mã bạn cung cấp có chính xác hay không, nếu đúng sẽ thông báo kết nối google drive hoàn tất. Cuối cùng bạn nhập vào số tuần bạn muốn giữ backup, nếu nhập số 3 tương đương với sẽ giữ 3 tuần gần nhất với 21 bản backup, các bản backup cũ sẽ bị xoá, thời gian backup sẽ vào 2 giờ sáng.

Connect Google Drive - Kết nối google drive trên TinoScript với rclone tự động backup hàng ngày cho các website. 16

Như vậy bạn đã kết nối hoàn tất VPS của mình với Google Drive cũng như thiết lập tự động backup lên google drive các website hàng ngày.

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.