[Feed] Company Pulse

Word Image 99

Company Pulse cho phép bạn theo dõi Bitrix24 được tích hợp vào công việc hàng ngày của công ty bạn tốt như thế nào trên toàn bộ và trên cơ sở từng công cụ.

Chức năng bổ sung này của Bitrix24 cung cấp bảng phân tích việc sử dụng các cuộc trò chuyện, tác vụ, lượt thích, nhận xét, v.v. và tổng hợp nó thành xếp hạng sử dụng.

Pulse hiển thị dữ liệu trên toàn bộ công ty hoặc cho từng nhân viên. Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ Công ty và Mọi người và đánh giá xếp loại hoạt động của bất kỳ nhân viên nào.

 

Khi sử dụng chế độ Mọi người, tất cả dữ liệu được hiển thị cho một nhân viên được chọn riêng.

Xếp hạng của nhân viên đó, chỉ số hoạt động và chỉ số trung bình cho toàn bộ bộ phận của họ được hiển thị. Ví dụ: chỉ mục hoạt động hiển thị tổng số các hoạt động khác nhau mà người dùng đã thực hiện trong mạng nội bộ bằng cách sử dụng một trong 7 công cụ được liệt kê trong một khoảng thời gian nhất định.

 

 

Đối với mỗi chỉ số, có một lời giải thích có sẵn. Nhấn vào “?” để có mô tả đầy đủ về ý nghĩa của chỉ số này.

 

 

Ngoài ra, bạn có thể chọn khoảng thời gian mà bạn muốn nhận dữ liệu. Nó có thể là ngày, tuần, tháng hoặc năm hiện tại.

 

 

Sâu hơn nữa, chúng ta thấy Pulse cá nhân của nhân viên – hoạt động của nhân viên cụ thể đó trong một khoảng thời gian nhất định so với xếp hạng hoạt động của toàn công ty và bộ phận của họ.
Ví dụ: khi làm việc ở chế độ xem ngày hiện tại, tab “Lượt thích” sẽ hiển thị số lượt thích đã được người dùng đặt trong khoảng thời gian đó cùng với mức trung bình cho công ty và bộ phận của người dùng.

 

 

Tùy thuộc vào khoảng thời gian đã chọn, biểu đồ sẽ hiển thị ngày hoặc tháng. Bạn có thể đơn giản di chuyển con trỏ qua biểu đồ và các điểm dữ liệu riêng lẻ sẽ hiển thị.

Quan trọng nhất là phần dưới cùng, nơi hiển thị tất cả 7 công cụ chính của sản phẩm và bạn có thể xem đánh giá trên từng sản phẩm.

 

 

Phần này cho phép bạn đánh giá mức độ tham gia của lực lượng lao động của mình trên cơ sở từng công cụ trong một khoảng thời gian nhất định. Các con số hiển thị số lượng lượt thích, tác vụ, tin nhắn IM và các tính năng chính khác trong sản phẩm.

Quản trị viên có thể sử dụng các thông báo tạo sẵn có thể được đăng vào luồng hoạt động để kích thích việc sử dụng các công cụ khác nhau.

Chế độ Công ty giúp bạn phân tích hoạt động của cả nhóm và đánh giá ‘tỷ lệ chấp nhận’ của các công cụ riêng lẻ.

Exit mobile version