fbpx

Chỉnh sửa các thông số PHP trên CyberPanel

QUẢNG CÁO

Nếu muốn chỉnh sửa cấu hình PHP của một phiên bản nào đó, chúng ta có thể đi đến phần Máy chủ> PHP > Chỉnh sửa PHP Configs.

Chỉnh sửa các thông số PHP trên CyberPanel 5

Tại  đây có 2 chế để chỉnh sửa:

  • Cơ bản: chỉ chỉnh sửa các tùy chọn rất cơ bản của PHP.
  • Nâng cao: có thể chỉnh sửa tất cả cấu hình của PHP. (chỉnh sửa file php.ini)

Cơ bản:

Chỉnh sửa các thông số PHP trên CyberPanel 6

Nâng cao:

Chỉnh sửa các thông số PHP trên CyberPanel 7

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.