fbpx

Cấu hình IP tĩnh trong VPS

Nếu bạn là quản trị viên hệ thống Linux, sẽ đến lúc bạn cần cấu hình mạng trên hệ thống của mình. Không giống như các máy tính để bàn nơi bạn có thể sử dụng địa chỉ IP động, trên cơ sở hạ tầng máy chủ, bạn sẽ cần thiết lập một địa chỉ IP tĩnh (ít nhất là trong hầu hết các trường hợp).

Giả định:

IP: 192.168.0.100 Netmask : 255.255.255.0 hostname: vps.tino.org  Gateway: 192.168.0.1 DNS Server 1: 8.8.8.8 DNS Server 2: 4.4.4.4

 

Định cấu hình Địa chỉ IP tĩnh trong RHEL / CentOS / Fedora:

File cấu hình:

/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

File  “ifcfg-eth0” cấu hình cho giao card mạng eth0. Nếu giao diện của bạn được đặt tên là eth1″thì tập tin mà bạn cần chỉnh sửa là “ifcfg-eth1”.

Bạn có thể kiểm tra các card mạng trên VPS bằng lệnh:

 ifconfig -a
Hoặc 
ip addr

Cấu hình file: /etc/sysconfig/network

Chỉnh sửa bằng lệnh:

# vi /etc/sysconfig/network

Open that file and set:

NETWORKING=yes
HOSTNAME=vps.tino.org
GATEWAY=192.168.0.1
NETWORKING_IPV6=no
IPV6INIT=no

Sửa file tiếp theo:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Note: Hãy đảm bảo là bạn mở đúng file cấu hình card mạng.

Thay đổi thông tin:

DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="static"
DNS1="8.8.8.8"
DNS2="4.4.4.4"
GATEWAY="192.168.0.1"
HOSTNAME="vps.tino.org"
HWADDR="00:19:99:A4:46:AB"
IPADDR="192.68.0.100"
NETMASK="255.255.255.0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
UUID="8105c095-799b-4f5a-a445-c6d7c3681f07"

Bạn chỉ cần chỉnh sửa các giá trị sau:

 1. DNS1 and DNS2
 2. GATEWAY
 3. HOSTNAME
 4. NETMASK
 5. IPADDR

Tiếp theo bạn cấu hình file  quản lý máy chủ phân giải DNS.

resolve.confBạn có thể edit nó bằng  phần mềm vi hoặc nano

# vi /etc/resolv.conf
  
nameserver 8.8.8.8 # 
nameserver 4.4.4.4 #

Once you have made your changes restart the networking with:

# /etc/init.d/network restart [On SysVinit]
# systemctl restart network  [On SystemD]

Đặt địa chỉ IP tĩnh trong Debian / Ubuntu

Để thiết lập địa chỉ IP tĩnh trong Debian / Ubuntu , hãy mở tệp sau:

# nano /etc/network/interfaces

Bạn có thể thấy một dòng trông như thế này:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Thay đổi thành:

auto eth0
iface eth0 inet static 
 address 192.168.0.100
 netmask 255.255.255.0
 gateway 192.168.0.1
 dns-nameservers 4.4.4.4
 dns-nameservers 8.8.8.8

Lưu file sau đó bạn edit tiếp file sau:

/etc/resolv.conf

lệnh edit :

# nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8 
nameserver 4.4.4.4 

Khởi động lại network trên VPS.

# /etc/init.d/network restart [On SysVinit]
# systemctl restart network  [On SystemD]

Địa chỉ IP tĩnh của bạn đã được cấu hình.

Kết luận:

Bây giờ bạn đã biết cách định cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên VPS Linux. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, xin vui lòng gửi chúng trong phần bình luận dưới đây.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist