fbpx

Cách lập email trên Directadmin

QUẢNG CÁO

Cách lập email trên Directadmin

Hướng dẫn tạo email host direct admin, hướng dẫn lập email direct admin. Các Bạn làm theo các bước sau:

Hướng dẫn tạo email host direct admin, hướng dẫn lập email direct admin
Các Bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn email account

Cách lập email trên Directadmin 5

 

Bước 2: chọn creat mail account

Cách lập email trên Directadmin 6

 

Bước 3: Điền tên email, pass mà bạn muốn tạo sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn creat để hoàn tất.

Cách lập email trên Directadmin 7

 

sau khi tạo thành công sẽ có dạng:

Cách lập email trên Directadmin 8

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

TinoHost

TinoHost

Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.